Gwarectwo Naftowe - charakterystyka firmy.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gwarectwo Naftowe - charakterystyka firmy. - strona 1 Gwarectwo Naftowe - charakterystyka firmy. - strona 2 Gwarectwo Naftowe - charakterystyka firmy. - strona 3

Fragment notatki:

Gwarectwo Naftowe -firma Położona w południowej-wschodniej części Polski, na Podkarpaciu, jest jedną z najstarszych rafinerii na ziemiach polskich. Jej właścicielami byli m.in. Hanowersko-Galicyjskie Gwarectwo Naftowe, holendersko-francuska spółka "Du Nord", Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne, wschodzące w skład koncernu "Dąbrowa" z siedzibą w Wiedniu, koncern "Małopolska" - Grupa Towarzystw Przemysłowych i Handlowych w Polsce, Skarb Państwa a od 1998 roku PKN ORLEN S.A. W ponad 100 letniej swej historii RN Jedlicze S.A. była systematycznie rozbudowywana, instalacje i technologie unowocześniane a wyroby ulepszane. 3. Historia firmy  1899 Hanowersko-Galicyjskie Gwarectwo Naftowe uzyskuje pozwolenie na budowę urządzeń do przerobu ropy naftowej w Jedliczu  1945 Rafineria zostaje przejęta przez Państwo, ruszyła produkcja przetworów naftowych  1963 Rafineria rozpoczęła regenerację olejów przepracowanch na zaadaptowanych do tego celu urządzeniach  1996 Przedsiębiorstwo Państwowe Rafineria Nafty Jedlicze zostaje przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa  1999 Petrochemia Płock SA kupuje 75% akcji RN Jedlicze SA od Nafty Polskiej 4. Produkcja Rafineria Nafty Jedlicze Sp ół ka Akcyjna jest firm ą zajmuj ą c ą si ę regeneracj ą olej ó w przepracowanych, przer ó bk ą ropy naftowej, wytwarzaniem paliw oraz szerokiego asortymentu olejów smarowych, smarów i asfaltów. Podstawowe instalacje zgrupowane s ą w nast ę puj ą cych blokach: • Wydzia ł Regeneracji Olejów Przepracowanych, • Wydzia ł Produkcji Olejów i Smarów, • Wydzia ł Produkcji Paliw Nowoczesne procesy technologiczne, do ś wiadczona i wysoko wykwalifikowana kadra in ż ynieryjno-techniczna zapewnia wysok ą jako ść produktów.Uwzgl ę dniaj ą c zapotrzebowanie rynku krajowego i wymagania eksportowe Rafineria Nafty Jedlicze systematycznie dokonuje zmian w technologii i wprowadza na rynek nowe wyroby. 5. Produkty PALIWA:                          Benzyna silnikowa bezołowiowa                        Benzyna uniwersalna U 95                     Oleje napędowe lekkie (F,D,B)                          Oleje napędowe IŻ-40

(…)

… rozpowszechniono w 1994 roku, podejmując decyzję o wdrożeniu w Rafinerii Nafty Jedlicze SA Systemu Zapewnienia Jakości według normy PN-ISO 9002.  
Opracowano 48 procedur obejmujących wszystkie wymagane procesy i normy. W 1996 roku, we wrześniu, powstała Księga Jakości - ostatni dokument zamykający wdrażanie Systemu Zapewnienia Jakości. W grudniu 1996 roku została podpisana umowa z Polskim Centrum Badań…
… i uwzględnia w jej planach ochrony środowiska, jako jednego z priorytetów.
W tym celu RN Jedlicze SA będzie dążyć do:
•wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z międzynarodową normą ISO 140001
•ochrony gleby i powietrza atmosferycznego przed ujemnym oddziaływaniem odpadów,
•ograniczania ilości produkowanych odpadów stałych, emisji zanieczyszczeń do powietrza…
… STANU OTOCZENIA
ANALIZA MAKROOTOCZENIA
 
Makro otoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego, że działa ono w określonym kraju i regionie, w określonej strefie klimatycznej, w danym układzie politycznym, prawnym, systemowym, itp. Cechą charakterystyczną makro otoczenia jest to, że bardzo silnie określa możliwości działania i rozwoju przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz