Analiza marketingowa rafinerii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2394
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza marketingowa rafinerii - strona 1

Fragment notatki:

Analiza marketingowa Rafinerii Nafty ?Sokół? S.A.
Analiza marketingowa Rafinerii Nafty „Sokół” S.A. Charakterystyka i realizacja działań marketingowych w Rafinerii „Sokół” Ponad pięcioletni okres funkcjonowania w naszym kraju gospodarki rynkowej pozwala na dokonywanie ocen działań przystosowania się przedsiębiorstw do jej warunków i zasad. Przedsiębiorstwa coraz bardziej odczuwają konieczność zorientowania marketingowego. Zależy to w dużym stopniu od ich udziału na rynku, stosowania strategii rozwoju, oraz odczuwalnych ograniczeń i kwalifikacji kadry kierowniczej. Marketing jest wprowadzany stopniowo, ponieważ różna jest znajomość jego zasad wśród pracowników, instrumentów i zakresów zastosowań, oraz znaczenia dla realizacji strategicznych i operacyjnych celów firmy. Różne są też zasoby ekonomiczne do uruchomienia nowych rozwiązań w zakresie oddziaływania na rynek, tj. zarówno na konkurentów, jak i nabywców. Rafineria Nafty „Sokół” S.A. jest przedsiębiorstwem państwowym, centralnie zarządzanym. Okres przejściowy po 1989 roku wymusiły na przedsiębiorstwie utworzenie działu sprzedaży a następnie działu marketingowego. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w firmę zorientowaną marketingowo nie jest łatwe, ze względu na wysokie koszty zastosowania własnych technologii i wydatków na marketing. Organizacja służby marketingowej. Przedsiębiorstwo „Sokół” ma wyodrębniony w strukturze organizacyjnej dział marketingu, który podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora d\s handlowych. Dział ten jest podzielony na następujące sekcje: ▪ badania rynku; ▪ promocji i reklamy; ▪ realizacji sprzedaży; ▪ fakturowania; ▪ magazynowania wyrobów konfekcjonowanych- ta sekcja zajmuje się tylko magazynowaniem i nie będzie poniżej omawiana. Rys. Podział działu marketi

Analiza marketingowa Rafinerii Nafty „Sokół” S.A.
Charakterystyka i realizacja działań marketingowych w Rafinerii „Sokół”
Ponad pięcioletni okres funkcjonowania w naszym kraju gospodarki rynkowej pozwala na dokonywanie ocen działań przystosowania się przedsiębiorstw do jej warunków i zasad. Przedsiębiorstwa coraz bardziej odczuwają konieczność zorientowania marketingowego.
Zależy to w dużym stopniu od ich udziału na rynku, stosowania strategii rozwoju, oraz odczuwalnych ograniczeń i kwalifikacji kadry kierowniczej. Marketing jest wprowadzany stopniowo, ponieważ różna jest znajomość jego zasad wśród pracowników, instrumentów i zakresów zastosowań, oraz znaczenia dla realizacji strategicznych i operacyjnych celów firmy. Różne są też zasoby ekonomiczne do uruchomienia nowych rozwiązań w zakresie oddziaływania na rynek, tj. zarówno na konkurentów, jak i nabywców.
Rafineria Nafty „Sokół” S.A. jest przedsiębiorstwem państwowym, centralnie zarządzanym. Okres przejściowy po 1989 roku wymusiły na przedsiębiorstwie utworzenie działu sprzedaży a następnie działu marketingowego.
Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w firmę zorientowaną marketingowo nie jest łatwe, ze względu na wysokie koszty zastosowania własnych technologii i wydatków na marketing. Organizacja służby marketingowej.
Przedsiębiorstwo „Sokół” ma wyodrębniony w strukturze organizacyjnej dział marketingu, który podlega bezpośrednio zastępcy dyrektora d\s handlowych. Dział ten jest podzielony na następujące sekcje:
badania rynku;
promocji i reklamy;
realizacji sprzedaży;
fakturowania;
magazynowania wyrobów konfekcjonowanych- ta sekcja zajmuje się t

(…)

… przez Przedsiębiorstwo według udziału wartości sprzedaży w łącznej wartości Przedsiębiorstwa ( 1999 r.)
Nazwa towaru
Wartość sprzedaży towaru w PLN
Udział % w łącznej wartości sprzedaży
1. olej napędowy Super Diesel
2. Benzyna bezołowiowa PB 95
3. Benzyna uniwersalna
591,549,239
129,297,729
53,037,333
56%
12%
5%
2. Udział procentowy Przedsiębiorstwa w rynku mierzony relacją wartości sprzedaży:
Nazwa towaru
1997
1998
1999
1.
Olej napędowy Super Diesel
5%
11%
9%
2.
Benzyna bezołowiowa Pb 95
2%
2%
3%
3.
Benzyna uniwersalna
------------
10%
5%
3. Źródło informacji o udziale Przedsiębiorstwa w rynku:
badania własne (Tak);
badania obce (Tak).
4. Opisowa ocena jakości oferowanych produktów ( w przypadku produkcji wielu produktów przedstawić oceny w odniesieniu do dwóch- trzech zajmujących największe udziały w łącznej sprzedaży Przedsiębiorstwa) przy uwzględnieniu ich cech ( wartości technologicznie, wartości użytkowe-niezawodność, nowoczesność, funkcjonalność, wzornictwo ) oraz zewnętrznych znamion uznania ( wyróżnienia, nagrody, patenty):
olej napędowy Super Diesel- jest produktem o zmniejszonej zawartości siarki, przeznaczony do napędu silników wolnossących bez i z turbo doładowaniem z zapłonem samoczynnym. Jakość produktu spełnia polskie normy w „Sokółze” olej napędowy jest znormalizowany przez wewnątrzzakładowe warunki techniczne (WT-8/94 Raf. Gorlice), normy WT spełniają wyższe wymagania niż te które obowiązują w PN;
benzyna bezołowiowa Eurosuper 95-jest nowoczesnym paliwem przeznaczonym do napędu silników spalinowych z zapłonem iskrowym. Wymagania jakościowe dla tego paliwa ujmuje PN-92/C 96025/06;
benzyna…
…, przekładniowych i hydraulicznych;
rozszerzenie oferty handlowej o smary;
dopuszczenia i atesty:
oleje hydrauliczne i przekładniowe-WUG
oleje silnikowe-producenci silników Jelcz, Star, Autosan.
Strategie cenowe.
paliwa-utrzymanie cen na podobnym poziomie jak konkurencja, upusty na kosztach pełnienia dla stacji paliw patronackich według odległości:
do 50km-5zł/t lub cena franco
do 150km-10zł/t lub cena franco…
… dla Menedżerów”. -Wydawnictwo Naukowe -PWN -Warszawa-Łódź 2000.
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. „Marketing” -PWE -Warszawa 1996rok.
Garbarski L., Kłosiewicz U., Nowacki R., Olejniczuk M., Słomińska B., Strużycki M „Zarządzanie marketingowe” Copyright „Diffin” -Sp. Z.O.O- Warszawa 1999 rok.
Kotler Ph. „Marketing analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola” -wyd.Gebethner i -S-ka- Warszawa 199r rok…
…-1975rok.
Żurawik B. i W. „Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie” -PWE- Warszawa- 1996rok. Żurawik B. i W. „Zarządzanie marketingowe” -Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 1995rok.
Sekcja
reklamy
Sekcja
zadań
Sekcja
realizacji
Sekcja
fakturowania
DZIAŁ
MARKETINGU

…-przypominająca.
W zależności od budżetu występują dwa rodzaje kampanii:
Z telewizją:
TV-Polsat, Polonia 1, TVP1, regionalne w porozumieniu z dealerami;
Radio-PR1, RMF, regionalne- w porozumieniu z dealerami;
Prasa-branżowa oraz regionalne w porozumieniu z dealerami;
Materiały informacyjne-plakaty, ulotki, naklejki.
Szacunkowy koszt minimalny od 2,5mln. złotych
Z Europlakatami ( Billboardami )
billboardy-ok…

do 250km-15zł/t lub cena franco.
powyżej do negocjacji.
oleje opałowe;
ciężki-duże zainteresowanie oraz brak możliwości zwiększenia produkcji
lekki-duże zainteresowanie, brak możliwości zwiększenia produkcji proponowane ceny wyższe od konkurencji do 3% oraz wprowadzenie upustów dla dealerów do 3%
oleje smarowe i specjalne-ceny podobnie jak konkurencja, upusty dla dealerów ok. 16%;
parafiny i masy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz