Strategia działania firmy - zakłady mięsne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategia działania firmy - zakłady mięsne - strona 1 Strategia działania firmy - zakłady mięsne - strona 2 Strategia działania firmy - zakłady mięsne - strona 3

Fragment notatki:


STRATEGIA DZIAŁANIA FIRMY: SOKOŁOWSKIE ZAKŁADY MIĘSNE S.A.
z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY 1.1. DANE OGÓLNE Nazwa firmy „Sokołowskie Zakłady Mięsne” Spółka Akcyjna
Spółka może używać skrótu: „Sokołów” S.A.
Siedziba i adres firmy Siedzibą firmy jest Sokołów Podlaski.
Adres firmy:
Numery telekomunikacyjne firmy:
Telefon: Fax: Telex Numer identyfikatora GUS (REGON) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1.2. FORMA PRAWNA FIRMY Firma działa jako Spółka akcyjna.
Spółka powstała na mocy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa i została wpisana do rejestru handlowego w dniu 11 czerwca 1992 roku pod numerem RHB-713 w Sądzie Rejonowym w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa.
1.3. PRZEPISY PRAWNE N A PODSTAWIE KTÓRYCH DZIAŁA FIRMA Spółka działa na podstawie Statutu oraz utrzymywanych w mocy przepisów Kodeksu handlowego i ustaw szczególnych.
1.4. SĄD REJESTROWY Sądem rejestrowym spółki jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa.
Spółka została wpisana do rejestru handlowego w dniu 11 czerwca 1992 roku pod numerem RHB-713
1.5. HISTORIA FIRMY Zakłady Mięsne w Sokołowie Podlaskim zostały wybudowane w październiku 1975r. Początkowo Zakłady były włączone w strukturę Mazowieckiego Kombinatu Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, a od 1978 r. weszły w skład Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego (OPPMs) w Łukowie. Na podstawie zarządzenia z dnia 10 kwietnia 1989 r. nr 75 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zmienionego następnie zarządzeniem z dnia 10 maja 1989 r. nr 87, Zakłady Mięsne w Sokołowie Podlaskim zostały wydzielone ze struktury OPPMs w Łukowie. Na bazie majątku OPPMs w Łukowie utworzone zostało Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim. Dnia 20 maja 1992 r. Minister Przekształceń Własnościowych


(…)

… Depozytowo - Kredytowy S.A. O/Sokołów Podlaski - rachunek pomocniczy,
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Siedlce - rachunek pomocniczy,
Bank Podlaski S.A. O/Siedlce - rachunek pomocniczy,
Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim - rachunek pomocniczy.
Spółka posiada również dwa rachunki inwestycyjne, prowadzone przez:
Dom Maklerski BIG - BG S.A. O/Warszawa,
Inwestycyjny Dom Maklerski Kredyt Bank PBI S.A…
…, schab wieprzowy i szynka wieprzowa.
Zakupy mięsa i półfabrykatów dokonywane są głównie w kraju.
Zakupy mięsa wieprzowego w półtuszach w 1997 r. dokonywane były z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego, natomiast w I półroczu 1998 r. w Agencji Rynku Rolnego oraz w prywatnych rzeźniach.
Za granicą zakupywane są głównie szynka i boczek (charakteryzują się one wysoką mięsnością) oraz jelita cienkie…
… na mięso w I półroczu 1998 r. stanowiły około 12% wydatków ogółem gospodarstw domowych i prawie 31% wydatków przeznaczonych na żywność. W strukturze spożycia największy udział ma mięso wieprzowe. Utrzymującemu się na wysokim poziomie spożyciu wieprzowiny towarzyszy spadek konsumpcji wołowiny oraz wzrost spożycia mięsa drobiowego.
Spożycie mięsa i podrobów w Polsce na 1 mieszkańca (kg) przedstawia tabela…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz