Pionier - strona 16

Reengineering - Just-in-time

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1820

błędem popełnianym w reengineeringu jest, zdaniem pionierów tej metody, tendencja do analizowania procesu...

Ryzyko bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

pogorszeniu. Popełnionych w bankach błędów przy określaniu zdolności kredytowej klientów. Złej pracy pionierów...

Negocjacje w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1288

Postawa wobec zmian z badań E.M.Rogera: 1.pionierzy innowacji 2.5% 2.wcześni adherenci ci którzy szybko...

Leninizm - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 917

jednostka pozostawała w zasięgu oddziaływania tego samego aparatu politycznego pionierzy, komsomolcy, partia...

Filozofia Sokratesa i jej znaczenie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

, stoików , sceptyków i nawet chrześcijan , a w czasach nowszych za pioniera oświecenia , deizmu...

Systemy gospodarowania w rolnictwie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Hilary Gibała
 • Produkcja roślinna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1862

dzięki systemowi GPS. Jednym z pionierów, wprowadzenia tego typu rozwiązań jest znana i szanowana...