Systemy gospodarowania w rolnictwie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2394
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy gospodarowania w rolnictwie - strona 1 Systemy gospodarowania w rolnictwie - strona 2 Systemy gospodarowania w rolnictwie - strona 3

Fragment notatki:


SYSTEMY GOSPODAROWANIA W ROLNICTWIE SYSTEM ROLNICZY • sposób zagospodarowania przestrzeni rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ich  przetwarzania, wyceniony kryteriami ekologicznymi i ekonomicznymi. Podstawą wyróżnienia  systemów jest stopień uzależnienia rolnictwa od przemysłowych środków produkcji, głównie  nawozów mineralnych i pestycydów oraz jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. We współczesnym rolnictwie wyróżnia się następujące systemy rolnicze: • rolnictwo konwencjonalne  • rolnictwo ekologiczne • rolnictwo integrowane • rolnictwo precyzyjne Rolnictwo konwencjonalne sposób gospodarowania ukierunkowany na maksymalizacje zysku, osiąganego dzięki dużej wydajności roślin  i zwierząt. Wydajność tę uzyskuje się w wyspecjalizowanych gospodarstwach stosujących technologie  produkcji oparte na dużym zużyciu przemysłowych środków produkcji i bardzo małych nakładach robocizny, towarzyszyły temu 3 zjawiska: • koncentracja • mechanizacja • specjalizacja Nasilenie występowania chwastów i chorób oraz większego stosowania pestycydów pociągnęło za  sobą duże nakłady. W strukturze zasiewów było bardzo mało roślin motylkowych i strączkowych, małe  nawożenie organiczne wymuszało coraz większe zużycie nawozów, głownie azotowych. W produkcji  zwierzęcej chów zwierząt domowych, powstawało wiele produktów ubocznych, których nie było gdzie  wykorzystywać. Obsada zwierząt nieproporcjonalnie duża co zwiększyło zapotrzebowanie na pasze z zakupu.  Produkcja wzrosła, ale niosło to za sobą duże nakłady. Negatywne następstwa w rolnictwie konwencjonalnym • obniżenie zdolności samoregulujących ekosystemu spowodowało redukcję niektórych grup  organizmów w skutek masowego stosowania pestycydów, a prowadziło do selekcji odpornych  ras ekotypów organizmów szkodliwych oraz zmniejszenie flory i fauny antagonistycznych w  stosunku do patogenów. Konieczne stało się wprowadzenie nowych pestycydów przez co  wzrastają koszty ochrony. • obniżenie zdolności samoregulujących ekosystemu spowodowało redukcję niektórych grup  organizmów w skutek masowego stosowania pestycydów, a prowadziło do selekcji odpornych  ras ekotypów organizmów szkodliwych oraz zmniejszenie flory i fauny antagonistycznych w  stosunku do patogenów. Konieczne stało się wprowadzenie nowych pestycydów przez co  wzrastają koszty ochrony. • wprowadzenie do środowiska kolejnej generacji pestycydów bez pełnego rozeznania następstw  ich stosowania oraz możliwość koncentracji substancji szkodliwych oraz ich metabolizm w  łańcuchach żywicielskich.

(…)

… w związkach rolnictwa ekologicznego zrzeszonych było 0,31% ogólnej liczby
rolników, czyli 2330 osób.
Również w Polsce mamy do czynienia z powstawaniem stowarzyszeń i klubów propagujących idee
ekorolnictwa, coraz większa liczba gospodarstw preferuje agrotechnikę opartą na zasadach rolnictwa
naturalnego produkując żywność ekologiczną. Od czasu powstania Ekolandu (1989) wprowadzono pierwsze
kontrole…

prowadzenia lub technologie rolnictwa precyzyjnego, wykorzystujące satelity GPS, jest dokładność ich
sygnałów. Ze względu na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne m.in. zakłócenia w jonosferze, błędne orbity
satelit oraz błędy zegara odbiornika, otrzymywana maksymalna dokładność pozycjonowania mieści się w
granicach od 3 do 5 metrów.
W innych dziedzinach życia, taka dokładność nie jest istotna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz