Produkcja roślinna

Biologia chwastów a metoda regulacji ich zachwaszczenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Hilary Gibała
 • Produkcja roślinna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1344

BIOLOGIA CHWASTÓW A METODY REGULACJI ICH ZACHWASZCZENIE Chwast  jest to każda roślina obca w łanie, która nie została celowo wysiana i nie jest przedmiotem  uprawy na danym polu. Wchodzą zatem w rachubę również obce rośliny uprawne, choć nie są one  chwastami w znaczeniu ekologicznym. Właściwymi ...

Płodozmiany zbożowe, specjalistyczne, monokultury

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Hilary Gibała
 • Produkcja roślinna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4074

PŁODOZMIANY ZBOŻOWE, SPECJALISTYCZNE, MONOKULTURY Podstawowe pojęcia związane z płodozmianem • Następstwo     roślin-uprawa na jednym polu w okresie kilku lat różnych roślin lub jednakowych  gatunków przy czym ich kolejność nie musi być uzas...

Przygotowanie materiału siewnego, paramtery siewu, najczęściej popełni...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Hilary Gibała
 • Produkcja roślinna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2968

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU SIEWNEGO, PARAMETRY  SIEWU, NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Siew  Zabieg agrotechniczny mający na celu umieszczenie materiału siewnego w glebie Materiał siewny   Są to organy generatywne lub wegetatywne służące do r...

Systemy gospodarowania w rolnictwie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Hilary Gibała
 • Produkcja roślinna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1918

SYSTEMY GOSPODAROWANIA W ROLNICTWIE SYSTEM ROLNICZY • sposób zagospodarowania przestrzeni rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ich  przetwarzania, wyceniony kryteriami ekologicznymi i ekonomicznymi. Podstawą wyróżnienia  systemów jest stopień uzależnienia rolnictwa od przemy...

Tradycyjna uprawa roli w różnych miejscach zmianowania

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Hilary Gibała
 • Produkcja roślinna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1799

TRADYCYJNA UPRAWA ROLI W RÓŻNYCH MIEJSCACH ZMIANOWANIA Uprawa roli  Jest to całokształt czynności wykonywanych narzędziami i maszynami uprawowymi w celu  stworzenia uprawianym rośliną optymalnych warunków wzrostu i rozwoju.  Cele  uprawy roli  Utrzymanie i wzrost produkcyjności gleb  Uzyskanie ...