Tradycyjna uprawa roli w różnych miejscach zmianowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tradycyjna uprawa roli w różnych miejscach zmianowania - strona 1 Tradycyjna uprawa roli w różnych miejscach zmianowania - strona 2 Tradycyjna uprawa roli w różnych miejscach zmianowania - strona 3

Fragment notatki:


TRADYCYJNA UPRAWA ROLI W RÓŻNYCH MIEJSCACH ZMIANOWANIA Uprawa roli  Jest to całokształt czynności wykonywanych narzędziami i maszynami uprawowymi w celu  stworzenia uprawianym rośliną optymalnych warunków wzrostu i rozwoju.  Cele  uprawy roli  Utrzymanie i wzrost produkcyjności gleb  Uzyskanie i utrzymanie struktury gruzełkowatej  Stworzenie właściwego łoża siewnego  Regulowanie stosunków wodno- powietrznych i cieplnych  Zagospodarowanie resztek pożniwnych i słomy po zbiorze    Niszczenie agrofagów ( chwastów, szkodników, patogenów ), samosiewów  Zapobieganie tworzeniu się i likwidowanie chorób glebowych  Uruchamianie składników pokarmowych  Przykrycie nawozów  i doglebowych środków ochrony roślin  Poprawa bilansu próchnicznego  Walka z chorobami strukturalnymi gleby: podeszwa płużna, skorupa glebowa Tradycyjna uprawa roli  Jest to uprawa wymagająca stosowania licznych wzajemnie uzupełniających się zabiegów,  wykonywanych tradycyjnymi narzędziami uprawowymi.  Rolnictwo tradycyjne  Zaadoptowane do warunków lokalnych, oparte o duży nakład pracy ludzkiej i siłę pociągową  zwierząt, nie korzystające lub korzystające w małym stopniu z przemysłowych środków produkcji.  Stanowi podstawę bytu rolnika i jego rodziny.  Charakterystyka rolnictwa tradycyjnego:  Ma wiele form w zależności od regionu kuli ziemskiej  Dobrze zaadoptowane do lokalnych warunków siedliska  Posiada zamknięty obieg materi  w agroekosystemie   Nie obniża produktywności agroekosystemu w długim okresie czasu  Chroni bioróżnorodnośc:  - pola uprawne  -sad, ogród  - różne gatunki zwierząt  Produkuje na potrzeby własne i rynek lokalny  Jest pierwowzorem rolnictwa tradycyjnego POZYTYWNE CECHY TRADYCYJNEJ UPRAWY ROLI 1. Możliwość starannego przygotowania roli do siewu. 2. Małe ugniatanie roli w czasie pojedynczego przejazdu. 3. Duży wybór narzędzi, dobór właściwego narzędzia w konkre6tnej sytuacji agrotechnicznej. 4. Dobre przykrycie resztek roślinnych i nawozów organicznych. 5. Intensywna mechaniczna walka z chwastami. 6. Dobre i długotrwałe spulchnianie zbyt zagęszczonej roli. 7. Skuteczne napowietrzenie gleby, pobudzające biologiczna. 8. Równomierne rozmieszczenie składników pokarmowych w warstwie ornej. 9. Likwidacja kolein po zbirze ziemiopłodów. 10. Mechaniczna walka z chorobami i szkodnikami pozostałymi w ścierni. 11. Łatwa konserwacja i naprawa narzędzi. SYSTEMY UPRAWY ROLI 1. PŁUŻNY   Tradycyjny- duża liczba uprawek, stosowanie orek o różnej głębokości,

(…)

… od wzejścia przedplonu do siewu rośliny następczej
1. razówka z przedplużkiem + wałowanie wałem Campbella + bronowanie
2. siew
CELE UPRAWEK PRZEDZIMOWYCH

wykorzystanie zimowego okresu do poprawy struktury roli
głębokie spulchnianie roli (przewietrzanie, likwidacja skutków ugniatania)
wyrównanie zawartości próchnicy i składników pokarmowych w całej warstwie ornej
przykrycie obornika , nawozów zielonych, mineralnych
przykrycie resztek pożniwnych
SPOSOBY WYKONYWANIA ZESPŁU UPRAWEK PRZEDZIMOWYCH
1. Gdy nie nawozimy obornikiem ( np. pod zboża jare),ziębla
2. Pod okopowe z jedną orką
a. rozwiezienie obornika
b. orka głęboka ( z przedplużkiem lub pogłębiaczem)
3. Pod okopowe z dwoma orkami
a. rozwiezienie obornika
b. odwrotka przyorajaca obornik + bronowanie
c. orka głęboka ( z przedplużkiem lub z pogłębiaczem )
Uwagi:
 obornik należy przyorać najpóźniej do końca listopada
 nie stosujemy obornika zimą na zamarznięte pole
 nie wapnujemy zamarzniętego pola
1.
Tradycyjny A:
 rozwiezienie obornika
 orka głęboka
2.
Tradycyjny B (pod buraki):
 rozwiezienie obornika
 odwrotka
 orka głęboka
3. Tradycyjny C
 orka głęboka
4. Gdy wywozimy zimą obornik
 ziębla
 bronowanie
 rozrzucenie obornika na zamarzniętą glebę
 uprawki wiosenne
CELE ZESPOŁU UPRAWEK WIOSENNYCH ( PRZEDSIEWNYCH) POD ROŚLINY JARE
 ograniczenie strat wody ( zmniejszenie parowania )
 przyspieszenie nagrzewania roli
 wprowadzenie nawozów i doglebowych herbicydów
 nadanie sprawności roli na okres wschodów roślin
 zniszczenie wschodzących chwastów
 przyoranie obornika na wiosnę
SPOSOBY WYKONANIA ZESPOŁU UPRAWEK WIOSENNYCH
1…
… przez naturalne osiadanie trwające 3- 5 tyg
 przygotowanie wierzchniej warstwy roli do przyjęcia nasion
 zniszczenie pozostałych chwastów nasiennych
 wymieszanie i przykrycie obornika i nawozów mineralnych
WYBRANE WARIANTY ZESPOŁU UPRAWEK PRZEDSIEWNYCH POD OZIMINY
1. Klasyczny
 orka siewna + bronowanie
 bronowanie ( po naturalnym osiadaniu roli)
 siew
2. Gdy nie wykonano zespołu uprawek pożniwnych…
… uprawek (rezygnacja z niektórych orek, np. podorywki, odwrotki)
Spłycanie orek
Zastępowanie pługa innymi narzędziami
Kultywatorem podorywkowym (ścierniskowym)
Kultywatorem zwykłym o zębach sztywnych
Broną talerzową
Glebogryzarką
Zastępowanie narzędzi biernych czynnymi
Agregatowanie narzędzi
Stosowanie chemicznej walki z chwastami zamiast mechanicznej
Należy pamiętać o tym iż uproszczenia muszą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz