Pionier - strona 15

Ekoznakowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. Piotr Górski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1785

pionierami w dziedzinie ekologicznych rozwiązań rynkowych, mogących się poszczycić największymi sukcesami...

Historia społeczna - wykład 13

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

małżeństwach. Pod tym względem Aleksander Macedoński był oryginalny i był pionierem w podejściu do traktowania...

Ryzyko w działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

dodatkowych korzyści- wymiar finansowy ryzyka. Pionierem ekonomicznej analizy innowacji był m.in. Joseph...

Sylur- fauna i flora

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Krystyna Dzidowska
 • Geologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1505

z innymi pajęczakami były pionierami życia na lądzie. FLORA -Psylofity-pierwotne rośliny naczyniowe...

Socjologia - Socjotechnika

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

przekszta³ceñ po to, aby osi¹gn¹æ zamierzone spo³ecznie cele. Pionierami koncepcji socjotechnik...