Pierwiastek promieniotwórczy - strona 7

Badania nieniszczące - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1015

pierwiastki promieniotwórcze występują w bardzo nikłych ilościach.Możliwości stosowania promieni {} · wzrosły...

Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Hanna Spasowska
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4179

rzadkich i rozproszonych oraz pierwiastków promieniotwórczych, apatyt, baryt, fluoryt, fosforyt, gips...

Toksykologia - wyklad 12

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

+ + + + Działanie teratogenne + + + Działanie na płodność + + + Alergie + + RADIONUKLINY (pierwiastki...

Metoda ICP-AES

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1953

), −pierwiastków promieniotwórczych o krótkim okresie półtrwania, − pierwiastków wchodzących w skład powietrza...

Ekoenergetyka-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Baszczuk
 • Ekologia w produkcji przemysłowej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1498

w porównaniu z ilościami naturalnych pierwiastków promieniotwórczych rozsianych w naszym otoczeniu. Problemem...

Energia geotermalna w Polsce - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

i konwekcji swobodnej ogrzewa górne warstwy, oraz z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych: uranu, toru...