Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza - strona 1 Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza - strona 2 Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 2 Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza. W jaki sposób negatywnie wpływamy na środowisko? • Ścieki, odpady, emisja do atmosfery • Eksploatacja surowców naturalnych • Awarie, katastrofy Rozwój przemysłu a ochrona środowiska • XVIII/XIX w – wielka rewolucja przemysłowa (gospodarka rabunkowa wobec środowiska) • 1962 – początki ekotoksykologii • XX w. - rozwój strategii ochrony środowiska • pasywna • reaktywna • aktywna • 2007 – program REACH –  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of chemicals  (bezpieczne stosowanie chemikaliów) Rozwój strategii ochrony środowiska. •  W ciągu ostatnich dziesięcioleci drastycznie zmienił się stosunek władz oraz przemysłu do kwestii  ochrony środowiska • W tym czasie wykształciły się  trzy  główne typy  strategii  ochrony środowiska TYP 1  – strategia  pasywnej  ochrony środowiska - polega na przestrzeganiu tylko koniecznych  przepisów o ochronie środowiska, aby nie narazić przedsiębiorstwa na opłaty karne i straty  związane z utratą dobrego wizerunku w otoczeniu. • rozcieńczać i rozpraszać • koncentrować i blokować •  Unikanie, a nie rozwiązywanie problemów TYP 2  - strategie  reaktywnej  ochrony środowiska • Unieszkodliwianie u źródła • Unieszkodliwianie na wylocie (end-of-pipe) • zanieczyszczenia i odpady są zbierane i oczyszczane po zakończeniu procesu  produkcyjnego • systemy oczyszczania na wylocie mogą obejmować oczyszczanie nośników takich jak  woda, powietrze, grunt np. poprzez zastosowanie filtrów TYP 3  - Strategie  aktywnej  ochrony środowiska  Czystsza produkcja • obejmuje zapobieganie zanieczyszczeniom oraz strategie minimalizacji odpadów,  polegające na rozwiązywaniu problemów „u źródła”, co zmniejsza koszty związane z  usuwaniem skutków zanieczyszczeń • to podejście polegające na ciągłym usprawnianiu procesów produkcyjnych, produktów i  usług a nie jednorazowe rozwiązywania lub reagowanie Początki ekotoksykologii (wielkie katastrofy ekologiczne) Początki ekotoksykologii – biomagnifikacja; biokoncentracja; biomagnifikacja; – Clear Lake (Kalifornia) 1950- 1960, ok.20 tys L 30% DDT do jeziora (zwalczanie  muchówek) → ryby → perkozy i inne ptaki drapieżne – masowe wymieranie. Wielkie katastrofy ekologiczne • „Choroba Minamata” lata 1950., Chisso  Corporation →  Hg →  Zatoka Minamata → ryby →  ludzie → ok. 1000 ofiar śmiertelnych! • „ Choroba Itai-Itai ”:1940-1960, Prefektura Toyma → nawadnianie pól ryżowych wodą  zanieczyszczoną  Cd  przez odpady kopalniane →  Cd  w ryżu → ludzie → ciężkie zachorowania

(…)


• chloroorganiczne
• fosforoorganiczne
• karbaminiany
• pochodne kwasu fenoksylooctowego
• dinitrofenole
• ditiokarbaminiany
Fungicydy grzybobójcze i grzybostatyczne
Regulatory wzrostu roślin - stymulujące lub
hamujące procesy życiowe roślin
Synergetyki potęgujące działanie innych
substancji
Desykanty wysuszające liście
Defloranty usuwające nadmierną ilość kwiatów
• pochodne mocznika
• triazyny
• piretroidy
• związki rtęci
• pestycydy nieorganicz
Zużycie pestycydów
Polska 900 [g/ha]
USA 1500 [g/ha]
Francja 1800 [g/ha]
Niemcy 2800 [g/ha]
Japonia 11000 [g/ha]
Źródła odpadów pestycydowych
• przemysł wytwarzający środki ochrony roślin
• rolnictwo
• transport
• dystrybucja
• przetwórstwo rolno-spożywcze
• produkcja leków
• gospodarstwo domowe
Klasyfikacja odpadów pestycydowych
• preparaty pestycydowe, które przekroczyły dopuszczalny okres magazynowania
• odpadowe środki ochrony roślin (szarże nieudane)
• substancje prawnie wycofane
• opakowania po środkach ochrony roślin
• ścieki z przemysłu produkującego pestycydy
• ścieki powstające w wyniku mycia aparatury agrochemicznej
• skażona gleba
Lindan.
• Chlorowanie benzenu ( w obecności UV, procesrodnikowy)
• Powstaje ~14% pożądanego izomeru g HCH oraz 86% izomerów…
… w łańcuchu
pokarmowym ale rozpuszczalne związki Pu mogą stanowić zagrożenia dla układu kostnego i
wątroby)
Pierwiastki promieniotwórcze
1. Źródła odpadów promieniotwórczych
• naturalne (rudy radioaktywne)
• wydobycie i przetwórstwo paliwa jądrowego ( w tym fabryki przerobu paliwa jądrowego)
• próbne wybuchy jądrowe (~2000)
• katastrofy / awarie
Próbne wybuchy jądrowe.
• przeprowadzane są głównie w celu sprawdzania i udoskonalania broni jądrowej
• Od wynalezienia bomby atomowej w 1945 miało miejsce około 2000 próbnych wybuchów
jądrowych, głównie przeprowadzonych przez USA i ZSRR
• Od 1992 Rosja i USA utrzymują moratorium na zaprzestanie próbnych wybuchów, w związku z
czym ich liczba drastycznie spadła.
Kraje, które przeprowadziły próbne wybuchy jądrowe
• USA: 1030 prób
• Pakistan: 6 prób
• ZSRR: 715 prób…

• katalizatory – Pt, Sm, Sb, Ru, Co, Rh, Re, Pd, Os, Ni, Mo, I
poligrafia – Se (kserokopiarki) Pb, Cd, Zn, Cr, Ba
• stopy dentystyczne – Ag, Sn, Hr, Cu, Zn
• leki i preparaty medyczne – As, Bi, Sb, Se, Ba, Ta, Li, Pt
• dodatki do paliw i smarów – Se, Te, Pb, Mo, Li
• składowanie odpadów – (odcieki ze składowisk odpadów, szlamy ściekowe) Cd Cu, Pb, Sn, Zn
Wydobycie złota w Ameryce Południowej (dorzecze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz