Energia geotermalna w Polsce - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Energia geotermalna w Polsce - wykład - strona 1 Energia geotermalna w Polsce - wykład - strona 2 Energia geotermalna w Polsce - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i geologii
Podziemne magazyny i składowiska
Temat:
Energia geotermalna w Polsce, stan aktualny oraz perspektywy rozwoju
Energia geotermiczna to energia wnętrza Ziemi zakumulowana w gruntach, skałach i porach [1]. Zaliczana jest do odnawialnych źródeł energii. Pochodzi ona z jądra Ziemi (ma ono temperaturę ok. 5000 °C) - które w wyniku przewodnictwa i konwekcji swobodnej ogrzewa górne warstwy, oraz z rozpadu pierwiastków promieniotwórczych: uranu, toru i potasu (anomalie o charakterze lokalnym - np. intruzje granitowe). Pole temperaturowe Ziemi charakteryzuje gradient geotermiczny - jest to przyrost temperatury na jednostkę głębokości, zależy on od głębokości zalegania skał magmowych, budowy geologicznej, przewodnictwa cieplnego skał i przemieszczania się mediów złożowych. Dla Europy wynosi on 33 °C/km. Na jego podstawie wyróżnia się trzy typy obszarów geotermalnych:
O normalnej wartości gradientu - o wartości gradientu zmieniającego się w zakresie od kilku do 40 °C/km Obszary semitermalne - do ok 70 °/km
Obszary hipertermalne - specjalne tereny skorupy ziemskiej, gdzie blisko powierzchni występują anomalie
Skumulowanie rozproszonej energii geotermicznej i wyprowadzenie jej na powierzchnię możliwe jest dzięki wodzie. Nieodpowiednie warunki hydrogeologiczne często stanowią ograniczenie możliwości wykorzystania niektórych zasobów. Systemy hydrotermalne można podzielić na 2 rodzaje:
naturalne - energia może być z nich wydobyta przy pomocy wody lub pary wodnej zawartych w skałach
sztuczne - suche gorące skały, do których trzeba wprowadzić wodę w celu odbioru energii.
Naturalne systemy hydrotermalne wykorzystują dwa podstawowe typy struktur geologicznych - głębokie regionalne zbiorniki sedymentacyjne zawierające z reguły wody zmineralizowane, gorące tylko dzięki temu, ze leżą na odpowiednio dużej głębokości (np. utwory mezozoiczne na Niżu Polskim) oraz systemy o dominacji szczelin, w których wody infiltrują na dużą głębokość, gdzie są ogrzewane, i przedostają się ku górze poprzez uskoki i systemy szczelin ( np. w Niecce Podhalanskiej.) Przydatność naturalnego systemu hydrotermalnego jako źródła energii zależy od temperatury płynu oraz możliwej do uzyskania wydajności.


(…)

…), od 6 lat ogrzewa 2/3 miejscowości liczącej ponad 3200 mieszkańców i krótce ma być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej połączony z ciepłownią olejową, korzysta z wód o temp 67°C
Słomniki (1 MJ/s). wody słodkie o temp ok. 17°C są źródłem ciepła dla szkoły i obiektów indywidualnych, po schłodzeniu woda staje się wodą pitną i trafia do wodociągu.
Lasek (2,6 MJ/s)
Klikuszowa(1 MJ/h) Uzdrowiska wykorzystujące wody termalne to: Ciechocinek, Cieplice Śląskie, Duszniki Zdrój, Lądek Zdrój, Iwoicz Zdrój, Ustroń i Konstancin.
Energia geotermalna z wód kopalnianych
W Polsce wypompowuje się ok.35 m3/s wód kopalnianych z odwadniania wyrobisk i kopalń, z czego ok. 10 m3/s pochodzi z kopalń węgla kamiennego i posiada temperaturę ok. 18-25 °C , ok. 1 m3/s z kopalń rud miedzi (o temperaturze dochodzącej do ok. 30°C) i ok. 5 m3/s z kopalń cynku i ołowiu (o temperaturze ok. kilkunastu °C). Wody te odprowadzane są do cieków powierzchniowych, przy czym kopalnie ponoszą z tego tytułu spore koszty, a w najbliższym sąsiedztwie szybów istnieją liczni potencjalni odbiorcy energii cieplnej. Problem ciepła w kopalniach węgla kamiennego był przedmiotem zainteresowań od dawna, jednak przede wszystkim w kontekście…
… do dogrzewania wody w zasobniku, przy czym powinno to być źródło wykorzystujące zasoby energii niekonwencjonalnej - np. energii odpadowej bądź. ciepła ze spalania odpadów komunalnych lub przemysłowych, lub innych lokalnych zasobów energii odnawialnej. W przypadku kopalni węgla kamiennego może to być metan. Zasobniki energii w niektórych sytuacjach górniczo-geologicznych mogą być umieszczone w wyeksploatowanych…
… wodę ze źródeł położonych 15 km od Reykjaviku. Najważenijszą cześcią instalacji geotermalnych są rury, przez które przepływa nośnik ciepła pochodzący z warstw skalnych i odprowadzany do warstw wodonośnych. Jego obieg może być naturalny - gdy wypływ jest samoistny a przy pomocy pomp wtłacza się z powierzchni do złoża wykorzystaną wodę, oraz wymuszony - przy użycoiu pomp zatapianych. W Polsce istnieją…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz