Badania nieniszczące - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania nieniszczące - omówienie - strona 1 Badania nieniszczące - omówienie - strona 2 Badania nieniszczące - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp.
Badania nieniszczące są to takie badania w trakcie, których badany materiał nie ulega zniszczeniu. Są one bardziej wiarygodne od badań niszczących, dzięki nim możemy badać gotowe produkty jak i również już materiały eksploatowane. Takie badania pozwalają na ciągłą kontrole (np. na taśmie produkcyjnej) i usuwanie, naprawianie powstałych wad, czasem nawet przed opuszczenie hali produkcyjnej. Po za tym badania nieniszczące często wykorzystuje się do sprawdzania stanu technicznego i zniszczeń materiałów, urządzeń już dłuższy czas działających takich jak szyn kolejowych, lin nośnych wind,kolejek linowych mostów itd. W badaniach takich wykorzystuje się zjawiska fizyczne typu:
-różnego rodzaju promieniowanie o dużej przenikliwości,
-ruch ośrodka,
-przenoszenia energii.
Do najczęściej wykorzystywanych badań nieniszczących należą badania:
-ultradźwiękowe,
A.)Metoda echa,
B.)metoda cienia,
-radiograficzne,
A.)Fluorescencja (obserwacja bezpośrednia),
B.)zdjęcia rentgenowskie(obserwacja pośrednia)
-magnetyczne,
A.)Metoda proszkowa
B.)metoda magnetograficzna
C.)Metoda fluksonetryczna
-penetracyjne A.)Metoda barwna B.)metoda fluorescencyjna. -szczelności.
Czasami posługuje się badaniami akustycznymi, holografią, metodą tarcia wewnętrznego oraz prądami wirowymi.
Ponieważ aby otrzymać informacje najbardziej miarodajne często jest konieczność stosowania więcej niż dwóch metod badania. Celem takich badań jest: -wykrycie wewnętrznych i powierzchniowych wad mikro i makroskopowych.
-Ilościowej oceny właściwości materiałów i wyrobów,
-Pomiaru wielkości geometrycznych,
-i wykrywania wad podczas eksploatacji.
Do podstawowych wad można zaliczyć:
-Wszelkiego rodzaju niejednorodności i nieciągłości w postaci pęknięć,
Pęcherzyków powietrza,obcych wtrąceń,zawalcowań, segregacji składu chemicznego,niejednorodności mikrostruktur (rozmiary ziarn), odchyleń wskaźników właściwości mechanicznych, odchyleń kształtów i wymiarów wywołanych obróbka cieplną,(pęknięcia cieplne zmęczeniowe niewłaściwe grubości np. powłok ochronnych). 2.Badania ultradźwiękowe.
Ultradźwięki-drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej 20kHz. Fale te rozchodzą się w ośrodkach gazowych,ciekłych i stałych, rozchodzą się one prostoliniowo, odbijają się od granic ośrodków,załamują się i uginają na przeszkodach,ulegają interferencji oraz wytłumieniu(pochłanianie i rozpraszanie).


(…)

… się taśmę magnetyczną (lub gumową pokrytą cząstkami magnetycznymi). Na taśmie w miejscu występowania wad (rozproszone pole magnetyczne) zostanie zarejestrowane pole magnetyczne pole magnetyczne, które następnie odczytuje się specjalna głowicą.Sygnał z głowicy można zarejestrować graficznie i przekazywać do znaczników na badanym przedmiocie. Zaleta tej metody jest możliwość prowadzenia badań w sposób ciągły…
… fizycznymi poszczególnych materiałów.
Metoda echa polega na wysyłaniu fali ultradźwiękowej i jej odbiciu od powierzchni zewnętrznych materiałów badanego powierzchni ewentualnych nieciągłości (fala ultradźwiękowa odbija się od granic między ośrodkami o różnej gęstości).Fala ultradźwiękowa nadawana jest impulsowo przez przetwornik. Impuls rozchodzący, jak i impuls wychodzący widoczny jest na oscyloskopie…
… , a odbiciem od granic przedmiotu
Schemat badania ultradźwiękowego metodą echa.
W metodzie cienia -stosuje się dwie głowice:nadawczą i odbiorczą umieszczone po przeciwnych stronach badanego obiektu. Fale nadawane, jaki odebrane przedstawione są w postaci impulsu na jednym ekranie oscyloskopu. Gdy w badanym obiekcie nie występują żadne wady fala wychodząca zostaje osłabiona lub całkowicie rozproszona.Ta metoda…
… przez: -przygotowanie przedmiotu (odtłuszczenie, usunięcie farby i rdzy),
-magnesowanie (magnesami trwałymi, elektromagnesami, po przez przepuszczanie prądu przez badany przedmiot), - naniesienie proszku metoda ruchu -rozpylenie,metoda mokra polewanie zawiesiną proszku0-najczęściej Fe O -magnetyt., - Obserwacja powierzchni i ocena wad prowadzona przy dobrym oświetleniu, zwracając uwagę na miejsca o zamkniętym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz