Defektoskopia ultradźwiękowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Defektoskopia ultradźwiękowa - wykład - strona 1 Defektoskopia ultradźwiękowa - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Defektoskopia ultradźwiękowa. Nazwą ultradźwięki określa się fale o często­tliwości powyżej 20 kHz. Wilgotność, gęstość i wady drewna wpływają na pręd­kość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych. Wzrost wilgotności drewna powodu­je obniżenie prędkości rozchodzenia się fal i wzrost ich tłumienia. Wzrost gęstości oraz długości włókien drewna zwiększa prędkość rozchodzenia się fal ultradźwię­kowych i zmniejsza tłumienie fal. Zjawiska te są wykorzystywane do wykrywania wad drewna.
Badania ultradźwiękowe dzielą się na:
• metodę echa,
• metodę przepuszczania,
• metodę rezonansu.
W metodzie echa, wysyłana przez nadajnik wiązka drgań ultradźwiękowych odbija się częściowo od przeciwległej ściany przedmiotu, a częściowo od powierzchni ograniczającej występującą w drewnie wadę. W efekcie, na ekranie oscylografu pojawia się linia o trzech załamaniach; załamania skrajne odpowiadają powierzch­niom ograniczającym badany przedmiot, a załamanie środkowe umożliwia okre­ślenie położenia wady.
Metoda przepuszczania (metoda cienia) bazuje na cechującym drewno zjawi­sku tłumienia fal. Dwie głowice - nadawcza i odbiorcza umieszcza się po przeciw­ległych stronach badanego obiektu. Do głowicy odbiorczej dochodzi fala osłabio­na przez wadę. Metoda ta umożliwia wykrywanie wad o dużych rozmiarach, ale nie podaje ich położenia.
Metoda rezonansowa polega na wykorzystaniu zjawiska rezonansu, które wy­stępuje wówczas, gdy grubość badanego elementu jest całkowitą wielokrotnością połowy długości fali. Metoda ta umożliwia kontrolę dokładności wymiarowej pro­dukowanych elementów, natomiast nie znalazła szerszego zastosowania w defek­toskopii drewna.
Wykrywanie wniknięcia środków ochrony drewna i agresywnych mediów moż­na również uzyskać przez pobranie cienkich rdzeni wierconych lub poprzez zasto­sowanie odczynników wykrywających. Najprostsze jest wykrywanie za pomocą roz­tworu do określenia wartości pH. Jest ono jednak możliwe dla niewielu środków i często jest niedostatecznie precyzyjne. Niektóre stosowane w przemyśle substan­cje i odczynniki do ich wykrywania podano w tablicy 10-1.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz