Pierwiastek kwadratowy - strona 4

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 7539

. wzorem: Wariancją zmiennej losowej typu skokowego nazywamy liczbę określoną wzorem: lub Pierwiastek...

Statystyka matematyczna - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2170

. wzorem: Wariancją zmiennej losowej typu skokowego nazywamy liczbę określoną wzorem: lub Pierwiastek...

Miary dyspersji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4165

    jest    bardziej zróżnicowana,   tym   wartość   wariancji   jest wyższa Odchylenie standardowe s - jest to pierwiastek...

Prawo podziału Nersta - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

jego stopień dysocjacji wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego ze stężenia. Treść prawa...

Równania wielemianowe - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

pierwiastków kwadratowych z liczb zespolonych Pytanie 7 z3 + z = 0 Jak rozłożyć na czynniki wielomian po lewej...

Polityka pieniężna - Teoria ilościowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1981

gotówkowych jest wprost proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z wolumenu transakcji a odwrotnie...

Starożytny Egipt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1316

i objętość brył geometrycznych potrafiono rozwiązywać równania kwadratowe znano pierwiastki: kwadratowe...

Starożytna Mezopotamia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1197

kwadratowe znano pierwiastki: kwadratowe i sześcienne określono, e kąt ma 360°, potrafiono podzielić kąt...

Ekonometria- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Stanisław Barczak
 • Ekonometria
Pobrań: 238
Wyświetleń: 763

równe zeru w przypadku gdy predykcja jest idealnie dokładna. I  I 2 Pierwiastek kwadratowy...