Pierwiastek kwadratowy - strona 5

Matematyka - symbole matematyczne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Skrodzka
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3346

) pierwiastek arytmetyczny, pierwiastek algebraiczny zwykle po prostu pierwiastek (kwadratowy), sześcienny...

Tradycyjne sieci dostępowe - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Paweł Klink
 • Systemy i sieci telekomunikacyjnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

są w przybliżeniu, proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego z częstotliwości sygnału, a straty dielektryczne rosną...

Miąższość dzrzewostanu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. Albert Dudek
 • Dendrometria
Pobrań: 1666
Wyświetleń: 4956

zmienności pierśnic drzew drzewostanu. Odchylenie standardowe (σd) to pierwiastek kwadratowy z wariancji...

Zatrucia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 812

i odwrotnie proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego z ciężaru cząsteczki danego gazu. Stężone substancje...