Pierwiastek kwadratowy - strona 12

Momenty bezwładności - rodzaje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1197

(rys. 6.4) o długości odwrotnie proporcjonalnej do pierwiastka kwadratowego z momentu bezwładności Il...

Materiały ze statystyki matematycznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Stanisław Wanat
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2093

o rozkładzie normalnym. W tym celu należy obliczyć pierwiastki kwadratowe wszystkich członów nierówności...

Estymacja liniowych modeli według MNK

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Rachunek wyrównawczy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1358

Studenta oraz odchyleń standardowych, których wartości stanowią pierwiastki kwadratowe elementów...

Dyskretne zmienne losowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

standardowe Odchylenie standardowe zmiennej losowej X, oznaczane przez DX, definiujemy jako pierwiastek...

Bazy danych - notatki z SQL

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Antoni Kordas
 • Bazy danych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1169

) – pierwiastek kwadratowy PI() – wartość  SIN(x), COS(x), TAN(x), COT(x) – funkcje trygonometr. ASIN(x), ACOS(x...