Pierwiastek kwadratowy - strona 13

Metodologia badań społecznych

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Stanisława Byra
  • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 4522

) – pierwiastek kwadratowy z wariancji 2) Wariancja (F) – to suma podniesionych do kwadratu odchyleń...

Chemiczna analiza - wykład

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1708

rozdzielania / zatęŜania Błąd standardowy jest odwrotnie proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z liczby...

Chemiczna analiza 3 - omówienie

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

dyskretnego, N, (np. tabletki) moŜe być określona w sposób uproszczony metodą pierwiastka kwadratowego: n= N...

Historia komputerów - pojęcia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Technologia informacyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

i odejmowania mogło mnoŜyć, dzielić oraz obliczać pierwiastki kwadratowe przy pomocy serii dodawań zastosował...

Język C

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1771

) logarytm naturalny log10(x) logarytm dziesiętny pow(x,y) x do potęgi y sqrt(x) pierwiastek kwadratowy z x...