Historia komputerów - pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia komputerów - pojęcia - strona 1 Historia komputerów - pojęcia - strona 2 Historia komputerów - pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

1 Technologie informacyjne Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Pojęcia podstawowe Historia komputerów Małgorzata Jakubowska Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Prowadzący Wykład dr inŜ. Andrzej KoleŜyński dr Małgorzata Jakubowska Laboratorium dr inŜ. Andrzej KoleŜyński dr Małgorzata Jakubowska dr inŜ. Robert Piech Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Materiały dydaktyczne Strona internetowa: http://galaxy.agh.edu.pl/~wimicinf/ Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Technologia informacyjna Technologia informacyjna (ang.  I nformation  T echnology,  IT ) dziedzina informatyki, dziedzina zastosowań technologii  informatycznych łączy wykorzystanie sprzętu komputerowego,  oprogramowania oraz narzędzi telekomunikacyjnych w  celu: pozyskiwania informacji selekcjonowania jej analizowania przetwarzania tworzenia zabezpieczania oraz przekazywania innym ludziom. Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Rynek IT w Polsce Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   długoterminowy trend wzrostowy rozwój rynku ma charakter stabilny i trwały  Rynek IT w Polsce 2 Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Rynek IT w Polsce Struktura rynku sprzęt – 45% oprogramowanie 20% usługi 35% Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   NajwaŜniejsze trendy na polskim rynku IT stopniowe zmniejszanie się udziału sprzętu w całkowitej wartości  rynku rośnie znaczenie usług udział oprogramowania od kilku lat pozostaje na tym samym  poziomie. widoczne jest sukcesywne zmniejszanie się udziału drobnych  producentów komputerów (tzw. „małego montaŜu”) w ogólnej  liczbie sprzedanych komputerów w Polsce postępuje równieŜ substytucja komputerów stacjonarnych przez  komputery przenośne rozwój rynku outsourcingu informatycznego i oprogramowania do  wspomagania zarządzania dla sektora MŚP zauwaŜalna jest rosnąca siła nabywcza polskiego konsumenta  (w 1990 roku za średnie wynagrodzenie netto moŜna było kupić w Polsce 5% komputera, zaś w 2005 juŜ 64%) Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki  

(…)

… lat
siedemdziesiątych
wydaje się, iŜ pierwszym komputerem
osobistym (PC) był ALTAIR 8800 firmy
MITS z procesorem Intel 8080 (1975) – 400
$
Apple I
pierwszym masowo produkowanym tego rodzaju komputerem, który
faktycznie dotarł "pod strzechy" był Apple I (1975, cena 666.66$)
intensywny rozwój komputerów osobistych rozpoczął się w 1981 roku,
kiedy to Apple II sprzedawany wraz z prostym edytorem tekstów
Apple - Write…
… - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki
1000 razy szybszy niŜ MARK I
W czerwcu 1945 opublikował pracę pod tytułem
„Pierwszy Szkic raportu na temat komputera EDVAC”.
zajmował obszar 150 m2 i waŜył w przybliŜeniu 30 ton
zawierał ponad 70000 oporników, 10000 kondensatorów,
przełączników i 18000 lamp elektronowych
równań,
Akademia Górniczo - Hutnicza…
… zbudowanych na lampach elektronowych: zawodność.
90% czasu wyłączeń ENIAC'a spowodowane było koniecznością
wyszukiwania i wymiany spalonych lamp (średnio 50 lamp dziennie).
W pracy „Pierwszy szkic” przedstawił wszystkie podstawowe składniki
komputera posiadającego pamięć programu:
1. Pamięć zawiera dane i instrukcje. Istnieje moŜliwość odczytu i zapisu w
dowolnej kolejności zarówno komórek pamięci…

firmy Bell Telephone Laboratories
Pierwszy ostrzowy
wynalazcami są John Bardeen, Walter Brattain oraz
tranzystor germanowy
William Shockley (Nagroda Nobla z fizyki w 1956 r.)
wynalezienie tranzystora to przełom w elektronice, zastąpił duŜe,
zawodne lampy elektronowe, dając początek coraz większej
miniaturyzacji przyrządów i urządzeń elektronicznych
tranzystor odgrywa obecnie kluczową rolę w elektronice (bramki
logiczne, pamięci półprzewodnikowe)
Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki
1960 r. – minikomputer PDP-1
Opracował i skonstruował Jack Kilby (Nagroda Nobla z fizyki
w 2000 r.)
Pierwszy układ
scalony
wykorzystywał technologię tranzystorową
Układ scalony – (ang. intergrated circuit, chip, potocznie
kość), zminiaturyzowany układ…
… skali integracji (ULSI – ultra large scale of
integration)
nadawał się do średniej wielkości biura
był takŜe platformą jednej z pierwszych
gier komputerowych
John Kilby z pierwszym
układem scalonym
Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki
1971 r. – pierwszy mikroprocesor
Intel
4004

4-bitowy
mikroprocesor
produkowany przez firmę Intel…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz