Systemy operacyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy operacyjne - omówienie - strona 1 Systemy operacyjne - omówienie - strona 2 Systemy operacyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1 Technologie informacyjne Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Systemy operacyjne Małgorzata Jakubowska Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   System operacyjny podstawowy  program  lub  zbiór  programów,  które  dynamicznie  zarządzają zasobami  komputera oraz  tworzą środowisko  do  uruchamiania i kontroli zadań uŜytkownika za  jego  pomocą uŜytkownik  ma  dostęp  do  zasobów  sprzętowych  komputera oraz oprogramowania  moŜe wykonywać programy w sposób dla niego wygodny oraz wydajny. Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   System operacyjny : jest ładowany do pamięci na początku pracy komputera zarządza zasobami komputera decyduje o  moŜliwościach  wykorzystania  sprzętu, od  niego  zaleŜą rzeczywiste moŜliwości wykorzystania sprzętu komputerowego dzięki  niemu  programy  działają na  róŜnych  konfiguracjach  sprzętowych w przeciwieństwie do programów uŜytkowych (aplikacji) nie korzysta z  Ŝadnych gotowych funkcji, tylko sam je udostępnia. System operacyjny to program czy zespół programów,  który działa w systemie komputerowym nieustannie. Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Zasoby sprzętowe zarządzane przez system operacyjny procesor przydział czasu procesora  pamięć alokacja przestrzeni adresowej dla procesów transformacja adresów  urządzenia zewnętrzne udostępnianie i sterowanie urządzeniami pamięci masowej alokacja przestrzeni dyskowej  udostępnianie i sterowanie drukarkami, skanerami, aparatami itp.  informacja  (system plików)  organizacja i udostępnianie informacji  ochrona i autoryzacja dostępu do informacji.  Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Praca bez systemu operacyjnego: bardzo duŜy komputer (np. zajmuje całe piętro) programista "pisze" i uruchamia programy bezpośrednio przy konsoli operatorskiej programista jest jednocześnie operatorem musi  umawiać się z  uŜytkownikami w  celu  ustalenia  czasu  dostępu  do komputera jeŜeli  programista  zakończy  wcześniej  pracę - komputer  stoi  bezczynny. Geneza systemu operacyjnego Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki   Geneza systemu operacyjnego Pierwsze usprawnienia:

(…)

… operacyjnych
MS - DOS (od 1981)
tekstowy interpreter poleceń
jeden uŜytkownik, jedno zadanie
hierarchiczna struktura danych katalogów i podkatalogów
BIOS w ROM-ie lub EEPROM-ie
wewnętrzne i zewnętrzne polecenia systemu
ograniczenia w zarządzaniu pamięcią operacyjną i dyskową
główne idee stosowane do tej pory
ponad 100 mln kopii sprzedane
13 wersji językowych
Przegląd systemów operacyjnych
Windows (od 1985…
… uŜytkownika z
systemem operacyjnym
system plików - sposób zapisu struktury danych na nośniku.
Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki
Powłoka systemowa (ang. shell)
- program komputerowy pełniący rolę pośrednika pomiędzy systemem
operacyjnym lub aplikacjami a uŜytkownikiem, przyjmując jego polecenia
i wyprowadzając wyniki działania programów…

ma monolityczną budowę (choć z obsługą modułów najczęściej zawierających sterowników urządzeń)
jest wydajny, stabilny i bezpieczny
działa na wielu platformach sprzętowych i obsługuje
blisko 50 systemów plików.
Linux jest systemem operacyjnym rozprowadzanym na
licencji General Public License - kod źródłowy jest
dostępny dla kaŜdego i kaŜdy moŜe dowolnie go
modyfikować wedle własnego uznania. Do gałęzi oficjalnej…
… zasobów
najistotniejszy jest czas reakcji systemu na pewne zdarzenia.
Zarządzanie pamięcią operacyjną:
dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci dla procesów
ewidencjonowanie bloków zajętych i wolnych
efektywne wykorzystanie pamięci.
Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo - Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie…
… (firewall), router, a takŜe w systemach
osadzonych oraz w niektórych odtwarzaczach DVD
na rynku biurowym i domowym - ze względu rozwój dystrybucji o łatwej
instalacji, graficznym wyglądzie i bogactwie wydajnego oprogramowania
rządy kilku państw europejskich prowadzą wdroŜenia Linuksa na
komputerach administracji państwowej
agencje wywiadowcze, kontrwywiad i wojsko - ze względu na
bezpieczeństwo, stabilność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz