Język C

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Język C - strona 1

Fragment notatki:

Ma 15 stron.


Ściąga z języka C
Opis języka programowania C i C++ stworzony przez Piotra Różnickiego na podstawie pliku cquickref.txt autorstwa Bruce M. Simpson'a, materiałów z ćwiczeń oraz własnych informacji i innych opracowań
--------------------------------------------------------------------------------
"Opis jezyka programowania C i C++ - Indeks"
--------------------------------------------------------------------------------
"O tym opisie" "Indeks alfabetyczny" "Instrukcje sterujące" "Typy danych(podstawowe i pochodne)" "Słowa kluczowe" "operatory"
"Wyrażenia i konstrukcje języka" "Funkcje odnoszące się do znaków" "Funkcje matematyczne"
"Funkcje odnoszące się do ciągów" "Komendy formatujące funkcji scanf()" "Komendy formatujące funkcji printf() "
"Przykłady użycia funkcji printf()"
"Stałe reprezentujące znaki specjalne w ciągach"M
"Komendy preprocesora"
"Struktury i wskaźniki" Powrót na początek strony
--------------------------------------------------------------------------------
"Indeks alfabetyczny"
"O tym przewodniku"
"Asocjacja operatorów i kolejność"
"Bitowe operatory"
"Deklaracja unii"
"Funkcje"
"Funkcje standardowe biblioteki math"
"Funkcje znakowe"
"Index alfabetyczny"
"Inicjacja"
"Komendy formatujące dla printf()"
"Komendy formatujące scanf()"
"Operator przecinkowy"
"Operator warunkowy"
"Operatory arytmetyczne"
"Operatory logiczne"
"Operatory porównania"
"Operatory"
"Operatory unarne"
"Opis jezyka programowania C - Indeks"
"Pascal a C - reprezentacja zmiennych"
"Podstawowe typy zmiennych"
"Przykłady użycia printf()"
"Relatywny koszt operacji"
"Składnia definicji typu"
"Składnia deklaracji struktury"
"Składnia konstrukcji C"
"Składnia wyliczeniowej deklaracji typu"
"Składnia wyrażenia 'do..while' "
"Składnia wyrażenia 'for' "
"Składnia wyrażenia IF" "Składnia wyrażenia 'switch'"
"Składnia wyrażenia 'while' "
"Słowa zarezerwowane"
"Standardowe funkcje dla ciągów"
"Standardowe komendy preprocessora ANSI"
"Struktury i relacje wskaźników"
"Wywoływanie funkcji, operatory selekcji"
"Złożone operatory przypisania"
" Znakowe stałe"
Powrót na początek strony
--------------------------------------------------------------------------------
"O tym przewodniku"
Ten przewodnik po strukturze języka C nie jest dokładnym opisem ani definicją standardu.


(…)

… hiperboliczny tanh(x) tangens hiperboliczny exp(x) funkcja wykładnicza log(x) logarytm naturalny log10(x) logarytm dziesiętny pow(x,y) x do potęgi y sqrt(x) pierwiastek kwadratowy z x ceil(x) najmniejsza liczba całkowita nie mniejsza niż x floor(x) największa liczba całkowita nie większa niż x fabs(x) wartość bazwzględna fmod(x,y) reszta z dzielenia x/y Powrót na początek strony…
… * %o ósemkowa liczba całkowita int * %u dziesiętna liczba całkowita bez znaku unsigned int * %x szesnastkowa liczba całkowita int * %c znak char * %s ciąg char[] lub char * %e,f,g liczba zmiennoprzecinkowa float * %p wskaźnik void * %% znak % n/a. Uwaga: '%p' nie jest uwzględnione w standardzie ANSI.
Przykład programu: #include void main(void)
{
int x;
double y;
char znak;
printf( "Podaj jedna liczbe calkowita…

--------------------------------------------------------------------------------
"Operatory arytmetyczne"
Operator Operacja Operand Typ rezultatu * mnożenie arytmetyczny arytmetyczny / dzielenie arytmetyczny arytmetyczny % modulo liczba całkowita liczba całkowita + dodawanie arytmetyczny lub ptr liczba całkowita lub ptr - odejmowanie aritmetyczny lub ptr liczba całkowita lub ptr Powrót na początek strony
--------------------------------------------------------------------------------
"Bitowe operatory"
Operator Operacja Operatory Typ rezultatu << przesunięcie w lewo liczba całkowita taki sam jak operand >> przesunięcie w prawo liczba całkowita taki sam jak operand & bitowe and liczba całkowita liczba całkowita ^ bitowe xor liczba całkowita liczba całkowita | bitowe or liczba całkowita liczba całkowita Uwaga: 0 jest wstawiane do nowych bitów ( po przesunięciu) chyba ,że przesunięcie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz