Informatyka - operatory - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka - operatory  - omówienie - strona 1 Informatyka - operatory  - omówienie - strona 2 Informatyka - operatory  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Materiały dodatkowe – wprowadzenie do języka C – operatory    Wprowadzenie do języka C:   Typy danych i operatory      W języku C, podobnie jak w innych językach programowania, każdą zmienną przed użyciem  należy zadeklarować. Deklaracja podaje informacje o typie danej zmiennej i jej nazwie  (możliwe jest też podanie wartości początkowej zmiennej już podczas deklaracji).  Składnia deklaracji zmiennej: typ nazwa [= wartość_początkowa];  Część składni podana w nawiasach kwadratowych jest nieobowiązkowa. Na przykład int  x=10; float y;    Podstawowe typy danych w języku C:    Typ  Opis   Typowy rozmiar  char  zmienna znakowa  1 bajt  short int  liczba całkowita krótka  2 bajty  int  liczba całkowita  zależy implementacji (16/32  bity)  long int  liczba całkowita długa 4  bajty  float  liczba zmiennoprzecinkowa  4 bajty  double  liczba zmiennoprzecinkowa o podwójnej  precyzji  8 bajtów  long double  liczba zmiennoprzecinkowa długa  zależy od implementacji np.  80 bitów    Dla zmiennych całkowitych mogą być dodatkowo stosowane modyfikatory  unsigned (bez  znaku – liczba dodatnia) i  signed (liczba ze znakiem).        Stałe:    Typ  Składnia  Przykład  char  znak otoczony apostrofami  'a'  ciąg znaków  ciąg znaków otoczony cudzysłowami  "abc"  liczba ósemkowa  zaczyna się 0 (zerem)  0377  liczba  szesnastkowa  zaczyna się 0x  0x3ef  long int  kończy się l lub L  123L  float  z kropką dziesiętną lub w notacji naukowej   3.24 lub  3.2E-4  double  jak double         Materiały dodatkowe – wprowadzenie do języka C – operatory    Operatory  Jedną z cech charakterystycznych języka C jest wielość i różnorodność operatorów. W  poniższej tabeli podano kompleksowe zestawienie operatorów w języku C.  Operator  Opis  Przykład użycia  operatory nawiasowe i selektorowe  ()  nawias okrągły, wywołanie  funkcji  getc(stdin)  []  odwołanie do elementu tablicy  k[17]  -  selekcja pola struktury lub unii  wskazywanej przez wskaźnik  wsu - pole   .  odwołanie do elementu struktury  su.c  operatory jednoargumentowe  !  negacja logiczna  !1 wynosi 0  !0 wynosi 1  ~  uzupełnienie do jedynki lub  negacja bitowa  ~0x7f  +  plus jednoargumentowy  +n  -  minus jednoargumentowy  -n  ++  zwiększanie (inkrementacja)  ++i  i++   --  zmniejszanie (dekrementacja)  --i lub i--  *  odwołanie (adresowanie)  pośrednie   *p  &  adres elementu  &n  sizeof  rozmiar zmiennej lub typu  sizeof(j*z) lub  sizeof(k) lub  sizeof(float)   (typ)  rzutowanie (zmiana) typu  (int) frac    Operator  Opis operatora 

(…)


i/=4
dzielenie, potem przypisanie
dzielenie modulo, potem
i%=4
przypisanie
i+=5
dodawanie, potem przypisanie
odejmowanie, potem przypisanie i-=5
iloczyn bitowy, potem
i&=0333
przypisanie
suma mod 2, potem przypisanie i^0317
suma logiczna, potem przypisanie i|=0117
przesunięcie w lewo (w prawo), i<<=2
i>>=3
potem przypisanie
operator przecinek (wyliczenie)
obliczenie i odrzucenie
func (j, (i=2,
i+4), k…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz