Pierwiastek kwadratowy - strona 11

Miary ryzyka akcji

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 7203

Semiodchylenie standardowe stopy zwrotu jest pierwiastkiem kwadratowym z semiwariancji. ss= SV0,5= (∑i=1,mpidi2...

Statystyka - teoria

  • Statystyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2317

od średniej arytmetycznej zbiorowości. Odchylenie standardowe - pierwiastek kwadratowy z wariancji, określa...

Informatyka - wykład wstępny

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Piotr Winiarek
  • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

) – zwraca pierwiastek kwadratowy liczby x Tan(x) - zwraca tangens liczby x Instrukcje, c.d. • wyboru...

Informatyka - funkcje - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • dr inż. Piotr Winiarek
  • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

) - zwraca pierwiastek kwadratowy liczby lub wyrażenia, stanowiącego argument funkcji. Słowo kluczowe: T Tan...