Pierwiastek kwadratowy - strona 10

Podstawowe charakterystyki sygnałów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3311

średniokwadratową określa się następująco: Wartość skuteczną określa się jako moduł pierwiastka kwadratowego...

Statystyka opisowa - opracowanie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Krzysztof Dariusz Szostek
  • Statystyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1435

badanej cechy i nie interpretujemy jej. Odchylenie standardowe - jest to pierwiastek kwadratowy...

Estymacja przedziałowa i przykłady

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
  • Geomatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

standardowego stanowią pierwiastki kwadratowe przedziałów (3.4.22) lub (3.4.23). Model 2. Niech cecha X...

Regresja wieloraka.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

, zdefiniowanego jako pierwiastek kwadratowy z R-kwadrat. W regresji wielorakiej R może przyjmować wartości...