Zarządzanie zapasami grup pozycji asortymentowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zapasami grup pozycji asortymentowych - strona 1 Zarządzanie zapasami grup pozycji asortymentowych - strona 2 Zarządzanie zapasami grup pozycji asortymentowych - strona 3

Fragment notatki:

T-13. Zarządzanie zapasami grup pozycji asortymentowych
Temat ten stanowił rozszerzenie wcześniejszych rozważań w ten sposób, że - w prze­ciwieństwie do rozdziałów poprzednich - zajmował się zapasem zabezpieczającym nie w pojedynczej (centralnej) lokalizacji, ale w sytuacji rozproszenia zapasu (wielu lokalizacji zapasu). Jednak zarówno tam, jak i we wcześniejszych rozdziałach mowa była o jednej pozycji asortymentowej. Gdy omawialiśmy odnawianie zapasu dżemu truskawkowego, to zajmowaliśmy się wyłącznie dżemem truskawkowym, jak oliwą, to tylko oliwą. I to nie tylko w odniesieniu do samego zapasu, także do jego uzupełniania. Mówiliśmy o dostawach napoju „Orzeźwienie", nie zastanawiając się, czy pan Marek mógł jednocześnie przywieźć od tego producenta inne napoje. Niniejszy rozdział rozwija nasze rozważania właśnie w tym kierunku.
Z tego tematu dowiesz się między innymi:
jakie korzyści możemy wynieść z grupowego podejścia do składania zamówień,
jak minimalizować koszty utrzymania zapasu grupy pozycji asortymentowej przy ustalo­nej sumarycznej liczbie dostaw.
1. Grupowanie zamówień
Pan Marek ma kilku dostawców. U jednego z nich kupuje oliwę, krewetki i szynkę wyborową. Ich sprzedaż jest zróżnicowana co do wielkości, ale w miarę stabilna - nie wykazuje znaczących trendów ani sezonowości. Do każdej z nich można stosować system oparty na poziomie informacyjnym i składać zamówienia w stałej wielkości.
Oczywiście, każdy z produktów może być zarządzany oddzielnie, niezależnie od pozosta­łych. Oznacza to wyznaczenie dla każdego z nich właściwego poziomu informacyjnego ZI oraz stałej wielkości zamówienia (dostawy). Załóżmy, że dla każdego z produktów będzie to ekonomiczna wielkość dostawy.
Przykład 1
W jednym z tematów (gdy mówiliśmy o zapasie cyklicznym) wyznaczyliśmy już EWD (ekonomiczna wielkość dostawy) dla oliwy (przypomnijmy: EWD = 78 sztuk).
Wyznaczyliśmy tę wartość na podstawie następujących danych:
przewidywany popyt roczny: PPr = 560 sztuk,
jednorazowy koszt uzupełnienia zapasu kuz =13 zł,
roczny koszt utrzymania jednostki w zapasie: kut = 2,40 zł.
Przyjmijmy teraz, że koszt utrzymania kut wynikał (jak to przedstawiono w temacie „Zapas - ile to kosztuje”) ze współczynnika rocznego kosztu utrzymania zapasu (ur) oraz ceny zakupu jednostki produktu: kut = ur • C. Załóżmy, że ur = 0,12, a C = 20 zł.
Poniżej zestawiono dane potrzebne do obliczenia ekonomicznej wielkości zamówienia (dostawy) dla wszystkich 3 rozpatrywanych produktów.
Obliczane wielkości
Krewetki (opakowanie)
Oliwa
Szynka wyborowa


(…)

… „ekonomicznego" podejścia i zapewnieniu minimalnego łącznego kosztu uzupełniania i utrzymania zapasu. Tyle tylko, że musimy teraz znaleźć nową jednostkę miary, która określi nam ekonomiczną wielkość zamówienia. Nie może to być żadna z naturalnych jednostek miary, mogą być one różne dla poszczególnych, rozpatrywanych pozycji asortymentowych (sztuki, litry, kilogramy, metry kwadratowe, metry bieżące itp.). Jedynym „wspólnym mia­nownikiem" jest tu wartość. Zatem przy określaniu ekonomicznej wielkości zamówienia dla grupy materiałów będziemy mówili raczej o ekonomicznej wartości zamówienia.
Przekształcimy teraz wzór EWD = ), tak, aby wyrażał ekonomiczną wielkość dostawy (zamó­wienia) w jednostkach pieniężnych. Znając wielkość zamówienia w jednostkach naturalnych (np. sztukach), musimy ją w tym celu pomnożyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz