Piśmiennictwo - strona 3

"Żywoty świętych" Piotra Skargi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1253

, korzystając jednak także z innych źródeł. Polskie piśmiennictwo nie przyswoiło przedtem Złotej legendy Jakuba...

Neoanarchizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 532

Neoanarchizm ANARCHIZM WSPÓŁCZESNY - po II wojnie światowej rozwój piśmiennictwa anarchistycznego...

Źródła prawa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2380

. W piśmiennictwie prawniczym najczęściej rozróżnia się: źródła poznania prawa (fontes iuris cognoscendi...

Pojęcie szkody - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

określonych zasad przez przepisy prawa albo ocen formułowanych w piśmiennictwie. Żeby szkoda mogła powstać...

Źródła prawa stosunku pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 175
Wyświetleń: 861

się przepisy dotyczące wad oświadczeń woli( art. 60, 61). W piśmiennictwie i judykaturze jest powszechny pogląd...

Encyklika Piusa X, Encyklika Leona XIII

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

, powołanie w każdej diecezji consilium de vigilantia i uważną kontrolę piśmiennictwa katolickiego...

Wykład o orzecznictwie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

, chyba że pozostają one w sprzeczności z obecnie obowiązującymi przepisami. W piśmiennictwie podkreśla...