Piśmiennictwo - strona 2

Badania nad mediami w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

stanie piśmiennictwa dotycząca teorii i praktyki dziennikarskiej, współczesnej roli prasy i jej funkcjach...

Ojcowie Apostolscy - główne dzieła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

. Starowieyski, Kraków 1998. J. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa...

Rozpatrywanie sporów pracowniczych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

wypowiedzenia art. 58KP. W judykaturze i piśmiennictwie utrwalił się pogląd iż odszkodowanie, o którym mowa...

Hagiografia - definicja i przykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1757

Hagiografia (gr. hagios = święty, graphein = pisać) - dział piśmiennictwa religijnego...

Mloda Polska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085

dla sztuki" oznaczające rezygnację z obywatelskich powinności piśmiennictwa, a położenie nacisku...

Culler - Co to jest literatura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2359

zjawisk nieliterackich; przed rokiem 1800 - literatura to „piśmiennictwo”, „wiedza książkowa”; od 1800...