Ojcowie Apostolscy - główne dzieła

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ojcowie Apostolscy - główne dzieła - strona 1

Fragment notatki:

Ojcowie Apostolscy Bibliografia: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich , opr. M. Starowieyski, Kraków 1998.
J. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa , Poznań 1971.
B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia , Warszawa 1990. Ojcami Apostolskimi - nazywamy tych pisarzy chrześcijańskich I i II w., którzy rzeczywiście lub prawdopodobnie mieli jeszcze bezpośredni lub pośredni kontakt z postaciami czasów apostolskich albo pozostawali związani z nimi bliskością czasu oraz treścią i formą głoszonej nauki.
Najstarsze pisma chrześcijańskie poza Nowym Testamentem stanowią głównie listy, teksty liturgiczne lub pisma wykorzystywane w działalności duszpasterskiej. Listy niezależnie od celu i napisania i konkretnych adresatów zbierano, przechowywano i przesyłano innym gminom ku pouczeniu i zachęcie. Treść ich i forma nawiązują do konwencji listów apostolskich. Główne dzieła Ojców Apostolskich: Didache, czyli Nauka Dwunastu Apostołów List do Koryntian Klemensa Rzymskiego Listy Ignacego Antiocheńskiego Pasterz Hermasa List do Filipian Polikarpa ze Smyrny Fragmenty pism Papiasza z Hierapolis List Pseudo-Barnaby ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz