Ojcowie Apostolscy

Historyczne istnienie i działanie Jezusa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Andrzej Wańka
 • Teologia fundamentalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

, Apokalipsa pozakanoniczne - apokryfy, pisma Ojców Apostolskich niechrześcijańskie żydowskie - Talmud i pisma...

Wprowadzenie do teologii pastoralnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Aleksy Ciupak
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1554

pastoralną odczytywano z Pisma Św., z pism Ojców Apostolskich: Didache, listy św Klemensa Rzymskiego, św...

Didache - życiorys i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Didache Bibliografia: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, opr. M. Starowieyski, Kraków...

Wprowadzenie do teologii pastoralnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Aleksy Ciupak
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

pastoralną odczytywano z Pisma Św., z pism Ojców Apostolskich: Didache, listy św Klemensa Rzymskiego, św...

Terminy i pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1673

Chryzostom OJCOWIE APOSTOLSCY- ci ojcowie, którzy byli uczniami niektórych apostołów lub ich bezpośrednimi...

Historia doktryn - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

znanych pierwsz grup tworz tzw. Ojcowie apostolscy , którzy jako uczniowie apostołów przekazywali ich nauk...

Apologia - obszerne opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1820

PRZEDMOWA inni wyznają swoiście rozumiany pluralizm - równość wszystkich poglądów (anything goes, P. Feyerabend). W tym kontekście dyscyplinę uzasadniającą wiarę, wskazującą prawdę ostateczną w Jezusie Chrystusie uważa się za odległą od ducha czasu, a teolog fundamentalny nierzadko jest traktowa...