Terminy i pojęcia

Nasza ocena:

4
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminy i pojęcia - strona 1

Fragment notatki:

odt, zawiera podsumowanie podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu wraz z krótkimi opisami.

W niniejszym dokumencie można spotkać takie zagadnienia jak: anamneza, emanacja, empiryzm genetyczny, hilozoizm, witalizm, iluminacja, konwencjonalizm, monoteizm, politeizm oraz panteizm.

Ponadto w notatce znajdziemy również opis takich pojęć jak: racjonalizm, sceptycyzm, sensualizm, woluntaryzm, intelektualizm, hedonizm, hylemorfizm, relatywizm. Następnie w tekście omówiono 7 sztuk wyzwolonych, a także trzy stanowiska w sporze o uniwersalia, powszechniki.

Kolejne pojęcia zawarte w dokumencie to: metoda filozoficzna, Sokrates, metafizyka i koncepcja człowieka, Platon, metafizyka u Arystotelesa, koncepcja człowieka twórcy i program szkoły stoickiej i sceptyckiej. Dalej znaleźć można informacje na temat: jakie zagadnienia filozoficzne wniosła do filozofii greckiej chrześcijaństwo, i kto był przedstawicielem empiryzmu nowożytnego. Następnie pojawiają się najważniejsze elementy filozofii św. Augustyna i św. Tomasza.

Ponadto w notatce omówiono też krótko twórczość takich postaci jak: Giovani Pico Della, Mirandola, Kartezjusz, Pascal, Locke, Berkeley, Hume, Kant, Hegel, Comt, Max Scheler.

ANAMNEZA - Platon - przypominanie, głosi, że istniała dusza w i po połączeniu z ciałem zaczęła sobie przypominać co widziała w świecie idei.
EMANACJA- Plotyn - pogląd głoszący o wyłanianiu się postaci bytu od formy bardziej doskonałych. To proces konieczny (Prajednia musi z siebie wypromieniować kolejne postaci bytu).
EMPIRYZM GENETYCZNY- Arystoteles- wiedza zmysłowa jako początek poznania HEDONIZM- epikurejczycy-to pogląd uznający przyjemność za najwyższe dobro, natomiast unikanie cierpienia i bólu jest głównym warunkiem osiągnięcia szczęścia, duchowe przyjemnoćsi ważniejsze od cielesnych
HYLEMORFIZM -Arystoteles-byty złożone z materii pierwszej (możność) formy substancjonalnej (byt jest czym jest)
RELATYWIZM-Protagoras - człowiek jest miarą wszystkich rzeczy.
 HILOZOIZM- Tales z Miletu - wszystko jest żywe, rozwija się, jest źródłem ewolucji twórczej
WITALIZM-hipoteza zakładająca, że siły witalne (niematerialne) są obecne w zjawiskach życiowych. Witalizm występował u Arystotelesa w jego koncepcji duszy
ILUMINACJA-wg św. Augustyna: udzielenie człowiekowi przez Boga bezpośredniego, intuicyjnego poznania prawdy. Źródłem poznania poza rozumem jest oświecenie przez Boga, bez pomocy Boga nie można nic poznać. KONWENCJONALIZM- Protagoras- nie ma prawd powszechnych, są tylko umowy że jakaś prawda jest powszechna, prawa wynikające z umowy.
MONOTEIZM-wiara w istnienie jedynego Boga(chrześcijaństwo, islam, judaizm)
POLITEIZM-wiara w istnienie wielu bogów (religia grecka)
PANTEIZM- Spinoza - pogląd, który utożsamia Boga ze światem, Bóg we wszystkim, wszystko jest jest Bogiem
RACJONALIZM- Kartezjusz, Malebranche, Spinoza-celem jest wiedza rozumowa
SCEPTYCYZM-Pirron i Tymon - powstrzymanie się od wydawania sadów o rzeczywistości.
SENSUALIZM- Protogos z Abdeny- czlowiek jest istotą czysto zmysłową
WOLUNTARYZM-św.Augustyn- pierszeństwo woli przed intelektem.
INTELEKTUALIZM-Sokrates-pierszeństwo intelektu przed wolą.
7 sztuk wyzwolonych (system nauczania w szkołach średniowiecznych)
-TRIVIUM- dyscypliny związane z metoda wykładów:
* gramatyka
*retoryka
*logika
-QUATRIVIUM:
*arytmetyka
*astronomia
*geometria
*muzyka
Trzy stanowiska w sporze o uniwersalia(powszechniki):
*skrajny realizm pojęciowy (pojeciom ogólnym odpowiadają ogólne przedmioty)
*nominalizm (pojęcie to ty

(…)

…, głosi, że istniała dusza w i po połączeniu z ciałem zaczęła sobie przypominać co widziała w świecie idei
Metafizyka Arystotelesa, koncepcja człowieka
METAFIZYKA-bytem, czyli substancją śa jedynie konkretne jednostkowe realnie istniejące rzeczy.Byt składa się z materii pierwszej i formy substancjonalnej (hylemformizm)
Człowiek jest jednością duszy i ciała, człowiek-monolit, jedność psychofizyczna
Dusza…
… przychodzi od złych stworzeń
*dobro od Boga
*ludzie przeznaczeni do zbawienia i potepienia (predestynacja)
Specyficzne cechy filozofii św. Tomasza
przedmiot filozofii - cała rzeczywistość (byt)
metoda - racjonalna (odwolanie do rozumu)
*jego filozofię trzeba wyłuskać z systemu
*jego filozofia nie jest ideą chrześcijaństwa
*realizm filozoficzny przejawia się, że punktem wyjścia refleksji filozoficznej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz