Rozpatrywanie sporów pracowniczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpatrywanie sporów pracowniczych - strona 1

Fragment notatki:

ROZPATRYWANIE SPORÓW PRACOWNICZYCH Od niedawna przepisy pragmatyk dotyczące rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy tworzą spójny system. Stanowią one, że spory o roszczenia pracowników rozpoznają sądy pracy, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy i rodzaju czy pełnionej funkcji. Urzędnik mianowany od decyzji w sprawach wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy , przeniesienia albo zlecenia mu wykonania innej pracy, przeniesienia na niższe lub inne stanowisko może w terminie 7 dni wnieść odwołanie do kierownika organu nadrzędnego nad urzędem w którym jest zatrudniony. Od decyzji wydanej przez ministra odwołanie nie przysługuje. Roszczenia pracowników zatrudnionych w AP są dochodzone przez sądem pracy wg zasad określonych w KP i innych ustawach. Jedną ze szczególnych kwestii jest kwestia odszkodowania za wadliwe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, które przysługuje w wyskokowi wynagrodzenia za okres wypowiedzenia art. 58KP. W judykaturze i piśmiennictwie utrwalił się pogląd iż odszkodowanie, o którym mowa ma charakter samoistny i wyczerpuje kompensatę szkody jakiej doznał pracownik wskutek wadliwego zwolnienia z pracy w trybie natychmiastowych. Przyjmuje się, że rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę jako przewidziana prawem czynność zmierzająca do zakończenia stosunku zobowiązaniowego, nie uzasadnia jego odpowiedzialności deliktowej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz