ELEMENTY NIEZBĘDNE: MODEL DPSIR -JAKO SCHEMAT

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4431
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ELEMENTY NIEZBĘDNE: MODEL DPSIR -JAKO SCHEMAT - strona 1 ELEMENTY NIEZBĘDNE: MODEL DPSIR -JAKO SCHEMAT - strona 2

Fragment notatki:


Tytuł: Reprezentatywność opróbowania ...(komponent) w celu pomiaru … - tytuł odnośnie przydzielonego tematu
Imię i Nazwisko*
ELEMENTY NIEZBĘDNE: MODEL DPSIR -JAKO SCHEMAT DO OMÓWIENIA ZAGADNIENIA ZAPREZENTOWANEGO W TYTULE
Wstęp - przyczyna wyboru czynnika sprawczego, w jaki priorytet i problem środowiskowy się wpisuje, jakiego rejonu Krakowa dotyczy i dlaczego tak ważne jest monitorowanie i ochrona tego rejonu
D - CZYNNIK SPRAWCZY JAKO PRZYCZYNA EMISJI GŁÓWNIE Z GRUPY ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH O ZASIĘGU GLOBALNYM - PROSZĘ WYMIENIĆ PODMIOTY/CZYNNIK(I) W KRAKOWIE, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ PRZYCZYNĘ WPROWADZANIA SUBSTANCJI/ENERGII DO ŚRODOWISKA P - PRESJA (POWIĄZANIE Z KONWENCJĄ) - PROBLEMY ŚRODOWISKOWE - TENDENCJA - STANDARDY EMISYJNE (PRAWNE/BRANŻOWE)
S - STAN - STANDARDY ŚRODOWISKOWE (PRAWNE/BRANŻOWE) - PRZEKROCZENIA (PRZYCZYNY/OKRES) - podstawa prawna oceny stanu zanieczyszczenia I - WPŁYW - KOMPONENT NA KTÓRY ODDZIAŁYWUJE+DROGI MIGRACJI (ŁAŃCUCH TROFICZNY) - wymienić problem/priorytet środowiskowy - konwencja i jej status, dla własnego przykładu fizjografia i sposób zagospodarowania terenu - wrażliwość komponentów, nakładanie się czynników R - REAKCJA - INSTRUMENTY PRZECIWDZIAŁANIA I ICH SKUTECZNOŚĆ/METODY REMEDIACJI-REKULTYWACJI-OCHRONY - podstawa prawna
DO WSKAZANYCH PROBLEMÓW ŚRODOWISKOWYCH W NAWIĄZANIU DO CZYNNIKÓW MODELU DPSIR OMÓWIĆ SPECYFIKĘ OPRÓBOWANIA KOMPONENTU/ FORMĘ CHEMICZNĄ ZANIECZYSZCZENIA (PIERWOTNA-WTÓRNA) - METODĘ OZNACZENIA (W TYM METODYKA/KONSERWACJA PRÓBKI - NORMA BRANŻOWA?) proszę używać nomenklatury specjalistyczne, oraz akronimów (wyjaśnienia akronimów i słowniczek na odwrocie posteru, tam tez może być czesc tekstu do omówienia aspektów dpsir które nie zmieściły się na posterze,
Dla osób, które mają więcej niż jeden problem i komponent środowiska omawiają zagadnienie główne przede wszystkim, wzmiankowo resztę - proszę w obrębie grup wymienić się posterami zawartość merytoryczna znajdzie się w teście końcowym Istotne elementy - D główne źródło, źródło lokalne - omawiany przykład z Krakowa, rodzaj działalności - P wielkość emisji wybranego czynnika sprawczego, oszacowana , dla porównania można podać wartość mniejszą i większą - S skala zanieczyszczenia (zakres) jednostki, stan zanieczyszczenia w rejonie emisji, tło geochemiczne, standardy (zróżnicowanie) - sposób opróbowania, metoda pomiaru - najczęściej wykorzystywana (referencyjna) - reprezentatywność objaśnić dla czynnika i obiektu w zależności od stopnia heterogeniczności - omówić min. Objętość, masa, sposób pobrania, do czego, czym, sposób konserwacji próbki w zal. od charakteru/trwałości substancji zanieczyszczającej, podatności na przejście do form wtórnych, sposób przeprowadzenia próbki do formy analitycznej, separacja analitu, aparatura pomiarowa - nazwa, zjawisko fizyczne zasady pomiaru,

(…)

… - w postaci oceny trendu tym samym skuteczności ochrony Poster w formacie a-3 - materiały wydrukowane lub wypreparowane - naklejanie - rysowanie - tytuł - autor - afiliacja - piśmiennictwo (sposób cytowania - w tekście samo w nawiasie nazwisko (Birkenmajer 1979) a w piśmiennictwie - Birkenmajer K., 1979. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1-236.
Proszę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz