Model systemu ochrony powietrza atmosferycznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model systemu ochrony powietrza atmosferycznego - wykład - strona 1 Model systemu ochrony powietrza atmosferycznego - wykład - strona 2 Model systemu ochrony powietrza atmosferycznego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Model systemu ochrony powietrza atmosferycznego  Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są tym specyficznym rodzajem  zanieczyszczeń, które w sposób  bezpośredni i pośredni oddziałują na człowieka , na  niemal wszystkie elementy środowiska przyrodniczego i urbanistycznego oraz posiadają  znaczny, trudny do określenia, przestrzenny i czasowy zasięg oddziaływania.  Istnieje związek między emisją zanieczyszczeń powietrza ze źródła, wraz z jej  ilościową i jakościową charakterystyką, a skutkami emisji. Złożoność procesów  zachodzących w atmosferze oraz w pozostałych komponentach środowiska powoduje, że  zależność ta jest trudna do zdefiniowania i jest często szacowana tylko metodami  statystycznymi.  Równocześnie rodzi się pytanie:  jaki jest lub jaki może być udział człowieka w  tym całym systemie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami .    Struktura Modelu  Poszczególne elementy systemu powiązane są między sobą zależnościami  funkcyjnymi.  Postać funkcji można, z mniejszym lub większym przybliżeniem, zdefiniować  tylko dla części zależności, łatwiej natomiast określić kierunek zależności.  W modelu wyodrębniono obszary, w których działania człowieka, lub brak tych  działań, mogą wpływać na jakościową i ilościową charakterystykę emisji zanieczyszczeń  oraz obszary, w których procesy przebiegają zasadniczo poza możliwościami ingerencji  człowieka, w których człowiek pozostaje jedynie obserwatorem.  Podejmowane przez człowieka działania mogą posiadać różny charakter:  -  czynny bezpośredni  - działania powodujące konkretne zmiany ilościowe i jakościowe w  zakresie powstawania zanieczyszczeń lub ich wprowadzania do środowiska,   -  czynny pośredni  - działania wymuszające powyższe zmiany ilościowe i jakościowe,  - czynny pośredni - oceniający działania , których celem winno być dostarczenie  podstaw i argumentów dla podejmowania działań o charakterze czynnym.  Obszar działań czynnych bezpośrednich  Obszar ten obejmuje następujące elementy systemu:  - źródła zanieczyszczeń,  - modyfikacja technologii i procesów produkcyjnych,  - redukcja zanieczyszczeń,  - techniczne warunki emisji,  - emisja pierwotnych zanieczyszczeń powietrza.  Najważniejszym elementem tych działań jest modyfikacja technologii i procesów  produkcyjnych tak, aby realizując zasadnicze cele działalności produkcyjnej,  zminimalizować koszty środowiskowe produkcji.  Chodzi zatem o przesunięcie wysiłków z problematyki utylizacji odpadów  przemysłowych (oczyszczania gazów odlotowych z zanieczyszczeń) na  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz