Zasady systemu prawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady systemu prawa-opracowanie - strona 1 Zasady systemu prawa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ZASADY SYSTEMU PRAWA: Zasada - (w piśmiennictwie prawniczym) - zasady są to normy podstawowe bądź dla systemu bądź dla danej gałęzi prawa (np. zasada państwa prawnego). Zasady systemu prawa dzielimy na: ethos nie lex (etos nie prawo) lec nie ethos (prawo nie etos) wnioskowanie indukcyjne (od szczegółu do ogółu) pojedynczy przepis uznany za szczególnie ważny Wszelkie twierdzenia o zasadach systemu prawa są to zawsze tylko oceny, nie mają charakteru poznawczego. Próba odróżnienia tzw. zasad od reguł prawnych podjęta przez R. Dworkina oraz R. Alexy'ego. Koncepcja wg edług koncepcji R. Dworkina: istnieją „logiczne” różnice między regułami a zasadami: reguły mają charakter konkluzywny - są one stosowane zgodnie z maksymą „wszystko albo nic” zasady mają charakter niekonkluzywny. Zasada może naleźć zastosowanie w mniejszym lub większym stopniu. Koncepcja wg R. Alexy'ego: zasady mają optymalizacyjny charakter - zasady wskazują pewien ideał, cel, stopień jego realizacji zależy od prawnych i faktycznych możliwości. wszystkie reguły są tak samo ważne. Zasady podlegają ważeniu - są zasady ważniejsze i mniej ważne. Hierarchia nie jest ustalona abstrakcyjnie, lecz w każdym przypadku organ stosujący prawa musi ustalić, która z kolidujących zasad jest ważniejsza. Kolizja: wyróżniamy 3 rodzaje kolizji: kolizja reguły z regułą: „wszystko albo nic”. Stosowanie może znaleźć tylko jedna z nich. Jedna wyklucza drugą. kolizja zasada - zasada: kolidujące zasady mogą obowiązywać w większym bądź mniejszym stopniu. kolizja reguła - zasada: wg Dworkina: pierwszeństwo ma reguła chyba, że zasada została wyrażona w akcie wyższego rzędu hierarchii. Nie wszystkie normy, które określany zasadami systemu prawa wg Dworkina i Alexy'ego będą zasadami. Wiele norm zasad systemu prawa wg. Alexy'ego i Dworkina będą regułami. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz