Personalizm chrześcijański

Geneza myśli filozoficznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

człowieka, spór między personalizmem chrześcijańskim a utylitaryzmem preferencji Filozofia to dążenie...

Problematyka filozofii

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1344

: Neotomizm Ewolucjonizm chrześcijański Personalizm chrześcijański Neotomizm- zbudowany na filozofii św...

Emmanuel Mounier

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1099

zachodzących pomiędzy marksizmem, a personalizmem chrześcijańskim. Pomimo to uważał, że oba światopoglądy...

Totalitaryzm, Sobór Watykański II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

weryfikacji doktrynę kościelną personalizm chrześcijański: inne terminy: humanizm integralny czy teocentryczny...

Współczesne systemy pedagogiczne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Halina Raczek
 • Współczesne systemy pedagogiczn
Pobrań: 938
Wyświetleń: 7021

religijnej. Pedagogika wychowania religijnego Wyróżnia się w niej przede wszystkim personalizm chrześcijański...