Perfekcjonizm

Frederyk Nietzsche - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pytania filozoficzne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

.,) krytyka ideałów demokracji (równość, wolność, sprawiedliwość) Relatywizm moralny. Nihilizm. Perfekcjonizm...

Filozofia społeczna - wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Guczalska
 • Filozofia społeczna
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2527

się, perfekcjonizmu, etyka wzorca osobowego. Aby osiągnąd endajomnię należy nastawid odpowiednio duszę (przestroid...

Przedmiot i zakres patologii społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Bogdan Nasierowski
 • Patologie społeczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2576

, innowacyjność, konstruktywny antagonizm, moralny perfekcjonizm, twórczy niepokój, pozytywne nie przystosowanie...

Plan rozwoju pracownika - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

, ale długi czas oczekiwania na ten awans, ceniony perfekcjonizm w stosunku do procedur, lojalność wobec...

Rodzaje osobowości-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubik
 • Psychopatologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

”. Są to osoby, które maja silną tendencję dążenia do porządku, ładu, perfekcjonizmu...