Pastwisko - strona 34

note /search

Odpady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1918

Informacje zawarte w notatce to: odpady, klasy, polskie regulacje prawne, odpady komunalne, zalecane asortymenty segregacji odpadów, przetwarzanie stłuczki szklanej, wysypisko. A także: spalanie, przetwarzanie odpadów komunalnych na paliwo energetyczne, kompostowanie w warunkach sztucznych, ...

Etyka z biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 777
Wyświetleń: 5271

(metafora niewidzialnej ręki Smitha), dylemat wspólnego pastwiska działanie dla własnej korzyści kończy...

Geografia - Łańcuch troficzny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1981

powierzchni Ziemi (bez lądolodów Antarktydy i Grenlandu). (25% pastwiska i łąki, a grunty orne i kultury...

Podręcznik Integracji Europejskiej

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176

  III Młodzie owe Warsztaty Rolnictwo Uni  Europejskiej  Podr cznik Integracji Europejskiej  Parlament Młodzie y  Przemy l 2002    Autorzy: Beata Bryk, Robert Kazimir, Mariusz Kwiatkowski, Edyta Łuków  Projekt okładki, redakcja techniczna: Mariusz Kwiatkowski  Korekta: Robert Kazimir  ©  Copyright ...

Największe wzniesienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1470

, porosty Formacje antropogeniczne plantacje leśne zieleń miejska, wiejska grunty orne łąki i pastwiska...

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ekologia stosowana i biotechnologia w ochronie środowiska
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1596

łąkowe: 1. grąd - łąka lub pastwisko wysoko położone na terenach niezalewanych, o glebach mineralnych...