Etyka z biznesie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 847
Wyświetleń: 5432
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka z biznesie - strona 1 Etyka z biznesie - strona 2 Etyka z biznesie - strona 3

Fragment notatki:

Oprócz treści znalazły się w nich również ilustracje, wykresy, tabele i schematy. Całość zajmuje 38 stron (czcionka 12).

W notatce znajduje się 14 wykładów. Poruszono w nich m.in. następujące zagadnienia: potrzeba etyki w zarządzaniu, cnoty moralne biznesmena, uniwersalność zasad moralnych, absolutyzm i relatywizm moralny, społeczna odpowiedzialność biznesu, korupcja, zarządzanie personelem, dylematy moralne w firmie.

WYKŁAD 1 11.10.2010r.
Etyka w zarządzaniu
Dr Tomasz Kwarciński
Katedra Filozofii UEK
www.kwarcinski.tk
dydaktyka@kwarcinski.tk
Literatura podstawowa:
Chryssides G.D., Koler J.H. (red.), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004
Kietliński K., Reyers V.M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Kraków 2005
Tematyka zajęć:
Rynek i homo oeconomicus - o potrzebie etyki w zarządzaniu
Konkurencja rynkowa - o cnotach moralnych biznesmena
Oszustwo podatkowe - o uniwersalności zasad moralnych
Kłamstwo w biznesie - o absolutyzmie i relatywizmie moralnym
Społeczność odpowiedzialność biznesu (CSR) między zarządzaniem, prawem i etyką
Korupcja - o dobru prywatnym i publicznym
Zarządzanie personelem - o dyskryminacji i tolerancji
Demaskowanie nieprawidłowości w firmie - o dylematach moralnych
Podsumowanie
Warunki zaliczenia przedmiotu:
znajomość treści wykładów
znajomość treści z wybranych artykułów (lista tekstów podana na wykładzie) lub opracowanie studium przypadku
Egzamin ustny
hasło: eb2011, etyka biznesu moodle
Do tekstów dobrze zrobić notatki
S. Blackburn, Imperatyw kategoryczny
R.T. De George, Zagadnienia moralne w biznesie
W.M. Evan, R.E. Freeman, Teoria nowoczesnej korporacji…
M. Friedman, Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków
Ch.D. Stone, Dlaczego spółki nie miałyby ponosić odpowiedzialności wobec społeczeństwa?
B.Williams, Utylitaryzm
Studium przypadku dotyczące problematyki etycznej wytyczne zostaną podane (przykład na moodle)
RYNEK I HOMO OECONOMICUS - O POTRZEBIE ETYKI BIZNESU
Wymiana rynkowa - ujęcie klasyczne
Egoistyczne nastawienie przedsiębiorców:
- własna korzyść, niezaspokojenie dobra społecznego
Wzajemne interakcje społeczne i gospodarcze są korzystne.
Dylemat więźnia - dbając o własny interes mamy mniejszą korzyść społeczną.
Współpraca:
- przymus
- normy społeczne i moralne
Etyka - chodzi o współpracę dzięki normom; przymus dzięki tym normom (nie zabijaj); bezkonfliktowa współpraca
Egoizm:
psychologiczny - motywowanie korzyścią własną; motywowanie, które popycha człowieka do działania; pogląd głoszący, że każde działanie człowieka jest ostatecznie motywowane dążeniem do jego własnej korzyści
Ktoś sam by sobie szkodził - inni by go nie akceptowali.


(…)

… profesjonalnego wykształcenia - uczciwość i rzetelność kupiecka to narzędzia instrumentalne; uczciwość jest uzależniona od tego czy się będzie opłacało; uczciwość to towar, którym można handlować
Cnota (vistus) - dyspozycja, skłonność charakteru która umożliwia stałe, sprawne i do pewnego stopnia przyjemne spełnianie czynów moralnie dobrych (skłonność do czynienia dobra)
Czym jest cnota?
intelektualizm etyczny
…, można ją rozwijać i nauczać innych (każdy człowiek nosi w sobie odpowiedź na pytanie czym jest cnota)
doktryna złotego środka Arystotelesa - Arystoteles dostrzegał słabość intelektualizmu etycznego głoszonego przez Sokratesa. Nie chodzi o to czym jest cnota, ale chodzi o to jak cnota powstaje (jak stać się dobrym człowiekiem). Arystoteles uważał, że wszystko co robimy jest środkiem do jakiegoś celu.
schemat środek…
… (demaskator) musi dysponować mocnymi dowodami lub mieć do nich dostęp
- pracownik musi być przekonany, że w wyniku nagłośnienia sprawy firma wprowadzi konieczne zmiany w swojej działalności
ETYCZNY MODEL DECYZYJNY
Etyczny model decyzyjny składa się z zasad i procedury.
Zasady:
zasada maksymalizacji długoterminowej wartości firmy dla właściciela - określa cel, któremu firma ma służyć. Cel firmy jest różny…
….
Inny wniosek:
Istoty nieludzkie spełniają te kryteria. Australijczyk jakiś np. twierdzi, że gorylica jest osobą - bardziej niż dziecko. Oskarża nas o szowinizm - przypisujemy status osoby tylko ludziom, czemu nie np. gorylom i delfinom?
Nie wszyscy ludzie są osobami - korporacja jako organizm spełnia te kryteria to należy jej nadać status bycia osobą.
Wskazywanie na procesy decyzyjne, strukturę organizacyjną…
…. W myśl tego poglądu - wszyscy ludzie są osobami, bo zostali powołani do życia jako osoby nie zmieni tego nawet fakt, że niektórzy z nich, są upośledzeni (niepełnosprawni, śpiączka, starcza demencja) - są ciągle osobami. Status osoby przynależy ludzkiemu istnieniu - od poczęcia do śmierci, np. osoba niepełnosprawna - OSOBA
Deskryptywna koncepcja ktoś niepełnosprawny to nie osoba, nie podmiot
Korporacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz