Pas drogowy - strona 6

Praca na zaliczenie - polityka społeczna

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
  • dr Dorota Luber
  • Polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3731

wycinka lasu w projektowanym pasie drogowym zimą 2006 - 2007, ponieważ środowiskowe zapisy decyzji...

Ustawa o drogach publicznych z 1985 r.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

, w tym autostrady i drogi ekspresowe. Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) pas drogowy - wydzielony...

Dochody gminy - finanse

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Finanse publiczne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2744

, w raz z pasami drogowymi; - budowle wykorzystane włącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego...