Pas drogowy - strona 7

Infrastruktura transportu II

  • Politechnika Warszawska
  • dr Eugeniusz Kuźmiński
  • Algebra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

pasa drogowego (3 kamery), a 5 kamer video słuŜy do rejestracji szczegółów stanu powierzchni...

Podatki lokalne - Prawo

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2072

pod te drogi, wraz z pasami drogowymi, 4) budowle wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu...

Podatki i opłaty loklane

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • System podatkowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3087

oraz grunty zajęte pod te drogi, wraz z pasami drogowymi, budowle wykorzystywane wyłącznie na potrzeby...

Podatki lokalne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • System podatkowy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2436

pod te drogi, wraz z pasami drogowymi, 4) budowle wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu...

Prawo o wykroczeniach - wykłady

Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: rys historyczny prawa o wykroczeniach, obowiązywanie ustawy w czasie i miejscu, istota wykroczenia, znamiona dotyczące strony przedmiotowej, środki oddziaływania społecznego i wychowawczego, warunkowe zawieszenie kary aresztu, przedawn...