Technika bardzo wielkich częstotliwości - 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2464
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika bardzo wielkich częstotliwości - 1 - strona 1 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 1 - strona 2 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 1 - strona 3

Fragment notatki:


      Technika Bardzo Wielkich  Cz stotliwo ci     2       1.  Wprowadzenie. Przegl d zastosowa  techniki b.w.cz.    2.  ródła mocy b.w.cz.    3.  Anteny i układy antenowe b.w.cz.    4.  Linie transmisyjne i falowody    5.  Opis obwodowy układów b.w.cz.. Wykres Smitha. Dopasowanie impedancji. Parametry S    6.  Elementy i układy pasywne: obci enia, tłumiki, przesuwniki fazy, izolatory, cyrkulatory, dzielniki  mocy, sprz gacze kierunkowe    7.  Zastosowania sprz gaczy i dzielników mocy w przeł cznikach/ modulatorach/ tłumikach, mieszaczach,  cyfrowych przesuwnikach fazy i wielokanałowych dzielnikach/ sumatorach mocy    8.  Filtry i rezonatory b.w.cz.    9.  Mikrofalowe wzmacniacze i oscylatory tranzystorowe   10.  Mikrofalowe Układy Scalone (MUS, MIC) i Mikro-Elektro-Mechaniczne (MEMS)  11.  Podstawowe metody i techniki pomiarów w zakresie b.w.cz.  TECHNIKA BWCZ, 2010     3  LABORATORIUM  Tematy  wicze  laboratoryjnych:  •  Pomiary cz stotliwo ci, długo ci fali, współczynnika fali stoj cej i tłumienia.  •  Rezonator YIG – wła ciwo ci i zastosowania. Pomiary skalarnym analizatorem obwodów.  •  Układy stabilizacji i regulacji mocy mikrofalowej.   •  Sygnały mikrofalowe i zniekształcenia intermodulacyjne wprowadzane przez wzmacniacz  tranzystorowy. Pomiary analizatorem widma.  •  Pomiary wzmocnienia i współczynnika szumów.  •  Pomiary filtrów, sprz gaczy kierunkowych, dzielników mocy i elementów ferrytowych  skalarnym analizatorem obwodów.      4  Literatura  •   J. Dobrowolski, Technika b.w.cz., Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998, 2002.  •   J. Szóstka, Mikrofale, WKiŁ, Warszawa 1985.  •   S. Rosłoniec, Liniowe obwody mikrofalowe. Metody analizy i syntezy, WKiŁ, Warszawa 1999.  •   R. Litwin, M. Suski, Technika mikrofalowa, WNT, Warszawa, 1972.  •   B. Galwas, Mikrofalowe generatory i wzmacniacze tranzystorowe, WKiŁ, Warszawa 1991.  •   B. Galwas, Miernictwo mikrofalowe, WKiŁ, Warszawa 1985.  •   R. Czoch, A. Francik, K. Sachse, Mikrofale.  wiczenia laboratoryjne, Skrypt PWr, Wrocław 1993.  •   G. Vendelin, A. Pavio, U. Rohde, Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques,  John Wiley & Sons, 1990.  •   M. W. Medley, Microwave and RF Circuits: Analysis and Design, Artech House, 1993.  •   Ed. L. E. Larson, RF and Microwave Circuit Design for Wireless Communications, Artech House 1996 (Mobile  Communication Series).  •   T. Edwards, Foundations for microstrip circuit design, John Wiley & Sons, 1992. 

(…)


picocells wykorzystuj ce fale mm jako no ne.
30
TECHNIKA B.W.CZ, 2010
31
NIEKTÓRE SYSTEMY RADIOKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
• Zbierania i przekazywania danych telemetrycznych METEOSAT
• Nawigacyjny NAVSTAR – Global Positioning System (GPS) i Europejski GALILEO
• Radiokomunikacji morskiej INMARSAT
• Radiokomunikacji l dowej OMNITRACTS
• Bezpo redniej radiodyfuzji (Direct Broadcasting Satellite, DBS)
• Systemy…
… Mobile Telecommunications System (multimedia,
video, pictures, 384 kbit/s – 2 Mbit/s transfer)
W-CDMA – the Wideband Code Division Multiple Access
Uplink: 1920 – 1980 MHz
Downlink: 2110 – 2170 MHz
Channel data rate: up to 2048 kbit/s
QPSK – Quadrature Phase Shift Keying
INTERNET
WLAN
Wi-Fi
WiMAX
TECHNIKA B.W.CZ, 2010
24
A G-Band 160 GHz T/R Module Concept for Planetary Landing Radar – Koncepcja
160 GHz…
… termiczna artykułów
ywno ciowych (rozmra anie i
grzanie), liofilizacja i sterylizacja
• Suszenie tynków i niszczenie szkodników w drewnie w obiektach zabytkowych
• Kontrola procesów przemysłowych, np. grubo ci blach w trakcie walcowania, wilgotno ci papieru, tytoniu,
zbo a.
39
Early Stage Breast Cancer Detection using Indirect Microwave Holography – Detekcja raka piersi
we wczesnym jego stadium wykorzystuj…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz