Technika bardzo wielkich częstotliwości - 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika bardzo wielkich częstotliwości - 2 - strona 1 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 2 - strona 2 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 2 - strona 3

Fragment notatki:


                            ródła mocy b.w.cz.                                TECHNIKA B.W.CZ, 2009      2  MIKROFALOWE LAMPY PRÓ NIOWE      Klistron dwuwn kowy jako wzmacniacz mocy            Uproszczony schemat klistronu dwuwn kowego    3  04.07.2003 Lampy mikrofalowe 2003 7 Klistron YK1350 do  akceleratorów Marconi Applied Technologies f = 352 MHz V = 90 kV I = 16.8 A P = 1.3 MW = 66% K = 40 dB R.Carter, IoP Meeting: The future of Electronic Devices   Klistron o wzmocnieniu 40 dB i mocy 1 MW CW      4  04.07.2003 Lampy mikrofalowe 2003 8 Wielowi zkowy  klistron TH1801 dla projektu TESLA Thales Electron Devices f = 1300 MHz V = 115 kV I = 133 A =64% K = 47 dB = 1.5 ms R. Cartrter, IOP Meeting: The Future of Electronic Devices 2002   Klistron o wzmocnieniu 47 dB i mocy 10 MW w impulsie  TECHNIKA B.W.CZ, 2009     5    Jedno-wn kowy klistron refleksowy jako generator mocy                TECHNIKA B.W.CZ, 2009      Samooscyluj cy jednown kowy klistron refleksowy. W pewnym ograniczonym zakresie  zmian  cz stotliwo ci mo na uzyska  stroj c napi ciem reflektora Vr    6       Cz stotliwo  i moc na wyj ciu w zale no ci od napi cia reflektora    TECHNIKA B.W.CZ, 2009     7        Lampa z fal  bie c  LFB – Traveling Wave Tube    Hughes 8200H    200W    1 oktawa    1 – 18 GHz        TECHNIKA B.W.CZ, 2009          Uproszczony schemat lampy z fal  bie c , w której pr dko ci wi zki elektronów i  rozchodzenia si  fali wzdłu  linii opó niaj cej s  w przybli eniu takie same    8  04.07.2003 Lampy mikrofalowe 2003 11 Lampa z fal  bie c  TH4301 Thales Electron Eevices f = 10.75 – 12.7 GHz V = 4.7 kV I = 110 mA P = 220 W = 69% K = 50 dB czas  ycia  130 000 h    Lampa z fal  bie c  o mocy 17 W CW    9  04.07.2003 Lampy mikrofalowe 2003 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1980 1985 1990 1995 2000 Sprawno  satelitarnych LFB na pasmo Ku Rok Sp ra w no  % R.Carter, IoP Meeting: The future of Electron Devices   TECHNIKA B.W.CZ, 2009    10  Magnetron            Magnetron. (a) 8-wn kowy magnetron w przekroju poprzecznym z uwidocznionymi liniami  nat enia pola elektrycznego powstaj cego w tzw. modzie  π  oscylacji. (b) Schematyczna  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz