Technika bardzo wielkich częstotliwości - 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technika bardzo wielkich częstotliwości - 8 - strona 1 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 8 - strona 2 Technika bardzo wielkich częstotliwości - 8 - strona 3

Fragment notatki:


                        Zastosowania sprz gaczy w przeł cznikach i regulatorach mocy, cyfrowych  przesuwnikach fazy  i wielowrotowych dzielnikach/sumatorach mocy                              2  Przeł czniki z cyrkulatorem ferrytowym jako elementem kierunkowym        TECHNIKA B.W.CZ, 2009      3  Przeł czniki w układzie ze sprz gaczami 3dB jako elementami kierunkowymi    Przeł cznik DPDT o dwóch wej ciach A, B i dwóch wyj ciach C, D w układzie z dwoma  sprz gaczami 3 dB/90 °    Diplekser mocy przeł czaj cy w radarze anten  z nadawania na odbiór      A  C    4          Wzmacniacz zrównowa ony w układzie dwa sprz gacze 3 dB/90 ° (do niedawna typu Lange) - dwa  takie same elementy aktywne  TECHNIKA B.W.CZ, 2009      5        Wzmacniacz, w którym stopnie podziału i sumowania tworz  dwusekcyjne dzielniki Wilkinsona z  doł czonymi asymetrycznie przesuwnikami fazy 90 ° w postaci dodatkowych linii o długo ci λ/4    TECHNIKA B.W.CZ, 2009  λ/4    6        Absorpcyjny,  bezodbiciowy  przeł cznik mocy –  tłumik z diodami PIN  firmy American  Microwave  Coorporation.   Pasmo 3:1, wykonania  do 18 GHz, WFS 

(…)

… na poszczególnych wrotach dipleksera
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
16
Analogowe i cyfrowe przesuwniki fazy
ϕ
Γejϕ
Przesuwniki fazy w układzie 3 dB/90° sprz gacz (a) gał ziowy i (b) zbli eniowy –dwa jednowrotniki idealnie
ϕ
odbijaj ce (Γ = 1) o regulowanym lub przeł czanym argumencie współczynnika odbicia Γ = Γejϕ
17
Miejsca wł czenia diod PIN
Dwustanowy 0/90° przesuwnik fazy z sze ciopaskowym sprz gaczem Lange.
°
Layout przesuwnika
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
18
Schemat ideowy dzielnika i sumatora mocy w układzie z mikropaskowymi sprz gaczami gał ziowymi. Moc po
podziale do czterech niezale nych torów rekombinowana jest do jednego wyj cia
19
Charakterystyki dzielnika-sumatora
20
Przykład wzmacniacza z sumowaniem mocy
21
Wzmocnienie i straty powrotu
22
Wzmacniacz
czterokanałowy
Macierz Butlera 4 x 4 jako
podstawowy…
… ci λ/4
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
6
Absorpcyjny,
bezodbiciowy
przeł cznik mocy –
tłumik z diodami PIN
firmy American
Microwave
Coorporation.
Pasmo 3:1, wykonania
do 18 GHz, WFS <2,
linearyzacja tłumienia
do 60 dB
z dokładno ci
ustawienia 0.3-1.5 dB
7
Schemat ideowy i fotografia 6-diodowego tłumika/przeł cznika mocy
TECHNIKA B.W.CZ, 2009
8
Schemat ideowy tłumika PIN/ przeł cznika SPDT. Trzy pary diod PIN wł…
… ciwo
Sygnał doprowadzony do wej cia 2
tzw. stałej progresji fazy.
34
Inputs
Patch Antenna Array
Phase Shifter
Outputs
Port 1
45°
Port 2
Beam 3 direction +50°
when Port 3 is fed with
signal
Beam 1 direction +12°
when Port 1 is fed with
signal
Beam 4 direction -12°
when Port 4 is fed with
signal
Beam 2 direction -50°
when Port 2 is fed with
signal
Port 5
Port 6
Port 3
P7
Port 4
45°
0 dB Crossover
Output…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz