Parytet - strona 23

POMIAR STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr inż. Marek Tomasz Panek
  • Statystyka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

: produkt narodowy brutto na głowę mieszkańca według parytetu siły nabywczej waluty w dolarach USA (PPP...

System Francji - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Jan Szumski
  • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

i wprowadzenia parytetów 5) sadowa ochrona wolności osobistej w sposób przewidziany w ustawami 6) gwarancje praw...