Podmioty występujące w ramach stosunków międzynarodowych-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty występujące w ramach stosunków międzynarodowych-wykład - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 3 (21.10.2007r.)
Podmioty występujące w ramach stosunków międzynarodowych
Państwa - mają największy wpływ na stosunki handlowe i polityczne
Podmioty pozapaństwowe
narody, narodowości, grupy etniczne
organizacje międzynarodowe - bardzo złożone i zróżnicowane
ruchy międzynarodowe
podmioty transnarodowe (korporacje transnarodowe, fundacje, kościoły)
podmioty subpaństwowe (partie polityczne, organizacje społeczne, osoby fizyczne)
Państwa Definicja 1
Państwo - suwerenna, terytorialna i przymusowa organizacja społeczeństwa sprzyjająca jego rozwojowi cywilizacyjnemu, do której przynależność ma sformalizowany charakter.
W podanej definicji można zauważyć zaznaczenie służebnego charakteru państwa. Nie jest stworzone po to żeby zaspokoić potrzeby tylko tych niektórych grup, państwo ma zapewnić rozwój całego społeczeństwa i gospodarki; powinno dążyć do jak najlepszego spełniania roli dbania o rozwój. Państwo powinno samodzielnie (lub w grupie) dbać o zmianę, dostosowanie stosunków międzynarodowych tak żeby były one korzystne dla jednostki (lub grupy).
Definicja 2
Państwo - najwyżej i najwszechstronniej zorganizowany podmiot stosunków międzynarodowych posiadający następujące cechy: terytorium, suwerenność, władzę, ludność.
Podział państw na gruncie stosunków międzynarodowych
Podział utworzony przez Bank Światowy
Kryterium: finansowe, poziom dochodu narodowego
wysoki poziom PKB
średni poziom PKB
niski poziom PKB
Podział ten był bardzo krytykowany. Z czasem wprowadzono równoległy podział, ale za kryterium tym razem był uznany poziom PKB, ale w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w dolarach amerykańskich po parytecie siły nabywczej (USD PPP). Biorąc pod uwagę to kryterium na pierwszym miejscu państw o najwyższym poziomie PKB był Luxemburg.
Podział utworzony przez ONZ
państwa rozwinięte o gospodarce rynkowej
państwa w okresie transformacji
państwa rozwijające się
Około 20 lat temu podział ten był słuszny. Obecnie zaszło za dużo zmian żeby można było się do niego odnosić.
Transformacja jest procesem o charakterze permanentnym. ONZ każda zmianę traktuje jako transformację, która z definicji nie jest procesem ciągłym. Grupa państw rozwijających się jest bardzo zróżnicowana. Mogą to być zarówno małe jak i duże państwa, które podejmują jakiekolwiek działania gospodarcze. Ideą podziału miało być stworzenie grup wewnętrznie podobnych.


(…)


Ze względu na charakter członkostwa powszechne - otwarte dla wszystkich państw: ONZ, IMF (Międzynarodowy Fundusz Walutowy), WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)
regionalne - dla państw określonego regionu: UZE (Unia Zachodnioeuropejska), EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej)
niezwiązane z żadnym regionem: OECD (Organizacja Współpracy…
…, zorientowane w swoim działaniu na rzecz realizacji wspólnych interesów całej zbiorowości lub przynajmniej jej większości.
Ideą tworzenie organizacji międzynarodowych jest przeświadczenie, że za pomocą organizacji dojdziemy szybciej, efektywniej i korzystniej do postawionego celu.
Definicja 2
Organizacja międzynarodowa - celowy, wielostronny związek uczestników stosunków międzynarodowych powstały w wyniku…
… na zasadzie większości, najczęściej większość zwykła, może być też bezwzględna (zależy od wagi rozpatrywanej sprawy), decyzje o charakterze nieobligatoryjnym, reatyfikacja i implementacja decyzji na szczeblach krajowych, zarówno ten który jest za i przeciw
ponadpaństwowe - siła organów instytucji jest bardzo duża, maja uprawnienia i narzędzia które stosuje się na szczeblu państwowym, mogą oddziaływać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz