system Francji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
system Francji - wykład - strona 1 system Francji - wykład - strona 2 system Francji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY PAŃSTW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA W12 07.01. 2010 FARNCJA System francuski Traktowany jako prekursorski - rewolucja burżuazyjna kiedy to Stany generalne zostały przekształcone w Zgromadzenie narodowe. ZN przyjęło Deklaracje praw człowieka i obywatela - niektóre rozstrzygnięcia w niej są ważne do dzisiaj i dają szkielet ustroju państw dla państw demokratycznych. Ona uznana przez Francuską Radę Konstytucyjną za wzorzec kontroli konstytucyjności oraz za część francuskiej konstytucji materialnej. Ustroje Franków zmieniały się gwałtownie. Francja była prekursorem wielu rozwiązań: - W końcu XVIII powstał ustrój jakobiński. Był przywoływany przez Komunę Paryską i później przez bolszewików jako wzór ustroju realizującego idee ludowładztwa. Uznawali ze konstytucja jakobińska uznawała wartości i zasady które należy reprodukować. [konstytucja stalinowska była podstawą konstytucji państw socjalistycznych w tym tez Polski.] - kolejnym wypracowanym wzorcem we Francji z lat 70 XIX tzw. Konstytucja III Republiki Francuskiej, która była wzorem dla państw europejskich powstających po I wś,[ również dla naszej z marca 1921]. Wyrażała ona klasyczny system parlamentarno gabinetowy, realizowana zasad podziału rządów i odpowiedzialności rządu przed parlamentem - konstytucja z 1958 obecnie obowiązująca wraz z istotną zmianą z 1962(wybór prezydenta przez naród) jest ona źródłem inspiracji. Określana jako klasyczny model rządów pół prezydencki czyli rządów pół parlamentarnych ze wzmocnionym prezydentem, który kształtuje politykę państwa , może stosować nadzwyczajne środki w czasie kryzysu i robi to w miarę samodzielnie - decyduje czy wprowadzić stan nadzwyczajny i jakich środków wówczas należy użyć. Francja była laboratorium, w którym były testowane różne rozwiązania ustrojowe które były potem inspiracją dla innych. Obecne rozwiązania Francji inspirowały państwa postkolonialne(m.in. dlatego ze miały taki wzorzec i elity w tych koloniach były wykształcone w szkołach francuskich )ale również Rumunia czerpała wzorce z Francji. Na Polskę miała wpływ w okresie międzywojennym. Uznaje się że gen. De Gaulle ukształtował swoją wizje rządów na podstawie Polskiej konstytucji kwietniowej, bo gdy przebywał w PL były tendencje do umacniania organowo władzy wykonawczej, kładziono nacisk na jednolite reprezentowanie państwa na zewnątrz, eksponowano pozycje głowy państwa. Na tych właśnie zasadach została w okresie powojennym zbudowana V republika - czyli państwo ze wzmocnionym prezydentem, który miał być czynnikiem stabilizującym. Przed wojną obowiązywała konstytucja III republiki francuskiej z mocnym parlamentem i słabym rządem. W II wś to państwo Vichy realizowało koncepcje podobne do obecnego - czyli silny szef państwa. Po II wojnie światowej zostaje przyjęty projekt przez konstytuantę, poddany zostaje on przed referendum, ale zostaje odrzucony. Następnie kolejny projekt powstał i on przechodzi przez referendum i wówczas powstała IV Republika Francuska. Charakteryzowała się ona wzmocnionym ZN, słabym prezydentem i rządem co wynikało z przyjętego systemu wyborczego. Nie było możliwości stworzenia silnej większości i w tym okresie 12 lat padło aż 20 rządów. Ale jest to pozywanie wspominany czas, bo państwo się odbudowało i wzbogaciło, m.in. przez plan Marshalla . ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz