Pacta sunt servanda - strona 9

Wstęp do prawoznastwa - wykład 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

i liberalnych porządkach prawnych normy, takie np. jak pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać), lex retro...

Umowy jako źródło zobowiązań w ogólności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2093

to, że zawarta już umowa powinna zostać przez strony wykonana zgodnie z jej treścią (pacta sunt servanda). Umowa...

Ius cogens - wykład - KNU

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2226

. jest podstawą prawa krajowego, a podstawą prawa mnar. jest zasada pacta sunt servanda - Kelsen. Wiek XIX zmiany...

Konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1764

zobowiązaniowego. Zasada pacta sunt servanda → klauzula rebus sic stantibus Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany...

Finanse publiczne samorządowe

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Kazimierz Barwacz
 • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2758

r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124 poz. 607). W myśl zasady pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać...

Prawo finansowe Unii Europejskiej 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Aleksandra Szczerba-Zawada
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113

sunt servanda itd.) Zasada pierwszeństwa prawa UE • Zasada wypracowana w orzecznictwie TSUE...

Prawo we współczesnym świecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

, karta, traktat, układ, konwencja Pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać Tryb prosty zawierania...