Państwo złożone - strona 6

Obowiązywanie prawa - Vacatio legis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1309

i kosmiczne) Państwa o charakterze federacji (państwa złożone z państw składowych, np. stanów, kantonów...

Typ i forma państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106

- państwo gdzie występują jednostki autonomiczne Państwo złożone ( złożone, federacyjne) - jest związkiem...

Wykład - rodzaje uznania państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

z państwa złożonego w państwo jednolite np. Indonezja i Libia po II WŚ bądź na odwrót np. Czechosłowacja...

Wykład - Forma i typ państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 833

budowa. Wśród państw złożonych wyróżniamy: federację - państwa o strukturze złożonej, która polega...

Wykład - Definicja państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1505

systemem prawnym. Władza suwerenna dotyczy w tym samym zakresie całego państwa. Do państw złożonych zalicza...

Skrypt przedegzaminacyjny

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jan Skoneczny
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

, Hiszpania, Portugalia 2.złożona nie ma jednolitych cech/państwo złożone/co najmniej 2 aparaty państwowe...

Wykład - historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Europy” - zakładał stowarzyszenie wolnych państw złożonych z Dwuizbowego Kongresu Rady i Sądu Najwyższego...

System polityczny - elementy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

terenowych. Zakres spraw pozostawionych w kompetencji wł. centralnym jest stosunkowo wąski. Państwo złożone...