Skrypt przedegzaminacyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt przedegzaminacyjny - strona 1 Skrypt przedegzaminacyjny - strona 2 Skrypt przedegzaminacyjny - strona 3

Fragment notatki:

Konstytucja - szczeg. Ustawa zasadn. Okreslajaca podst prawa i wolności obywat. Oraz podst ustroju państwa. Najwazn akt prawny w państwie.
Funkcje konstytucji:
1)oranizatorska,    2)porzadkowa
3)stabilizujaca      4)integracyjna
5)ograniczajaca     6)wychowawcza
 
Szczeg moc konst polega na:
1)najw akt prawny(cala reszta nizsza ranga)
2)normy podkonstytucyjne nie maja pokrycia w konstytucji
3) czas, w którym konstytucja może być zmieniona jest inny
 
szczególny tryb uchwalenia i zmiany
1.przez monarchę- w drodze oktrojowania
2.przez suwerena - narod(wymaja zatwierdzenia przez ludzi)
3. na drodze referendum
4.poprzez parlament(zatwierdzane przez spoleczenstwo) (często tam, gdzie parlament jest dwuizbowy - konstytuanta (sejm+senat))
 
Konstytuanta -zebranie sejmu i senatu aby uchwalić konstytucje
Gwarancja konst: kultura polit danego kraju, gwarancja prawna przestrzegania konstytucji
 
Zmiany -poprzez uchwalenie poprawek 
         -poprzez nowelizację (częściowa zmiana)
 
Gwarancje konstytucji
-kultura polityczna danego kraju (istnieją kraje o wyższej i niższej kulturze politycznej)
-gwarancje prawne - zbiór pewnych organów wykonujących pewne zadania np. Trybunał Konstytucyjny orzekający zgodności z konstytucją - teraz są ostateczne, wcześniej większością głosów w sejmie można było odrzucić.
+ System sądown, Rzecznik Praw Obywat, NIK
 
Formy konstytucji
dzisiejsze konstytucje są do siebie podobne, ale nie są takie same.
1. sztywne i elastyczne
sztywne - szczególnie utrudniony tryb zmiany
elastyczne - zmian dokonuje się tak, jak w przypadku ustaw zwykłych
2. pełne i niepełne
pełne - zawierają w sobie szerokie normy prawne, określa zasady ustroju, jest to katalog praw i wolności obywatelskich, ma szczególny tryb uchwalania jej zmiany.
3. pisane i niepisane
niepisane - nie ma zawartych w jednym
dokumencie, prawo działa na zasadzie „raz to
zrobiono i praktyka tego czynu się utrzymuje”
 
   (system precedensów)
   przykłady państw, które nie mają spisanej  
 
   konstytucji: Wielka Bryt, Nowa Zelandia, Izrael
4. prawne i faktyczne
dziś istnieje tendencja do rozszerzania funkcji konstytucji. systematyka konstytucji ma znaczenie i praktyczne
Część: *szczegółowa - opisuje kolejne instytucje w sposób artykułowany
*opisowa - arenga, wstęp, pream(buła) - najcz. na początku, nie artykułowana, odwołująca się do religii, tradycji, patriotyzmu, etc. (ona łączy ludzi; funkcja państwowo-twórcza)

(…)

… parlamentu federalnego. Senatorowie wybierani są na 6-letnią kadencję. Co 2 lata następuje wymiana 1/3 składu. Na czele władzy sądown.  stoi Sąd Najwyższy Stanów Zjednocz
V-ce prezydent - Joe Biden
 
 
2) Ustrojem polit. Zjednoczonego Królestwa Wlk Brytanii jest monarchia parlamentarna, w ramach której funkcjonuje syst gabinet-parlame
Do najważniejszych organów państwa zalicza się monarchę, dwuizbowy Parlament i Gabinet wraz z Premierem. Dla ustroju charakterystyczny jest również system dwupartyjny i związane z nim funkcjonowanie gabinetu cieni. Parlament brytyjski składa się z trzech członów: Izby Gmin
(izba niższa), Izby Lordów (izba wyższa) oraz z monarchy.
Krolowa- Elżbieta II Windsor
Premier - David Cameron

…)
 
Styl Rządzenia
*Państwo demokratyczne : pluralizm polityczny, poszanowanie interesów mniejszości, brak cenzury, działanie organów państwa na podstawie prawa, opieranie rządów na ideałach równości i wolności
*Państwo niedemokratyczne:
*System mieszany- np: Eur. środkowo-wschodnia
 Polski System-zracjonalizowany parlamentaryzm  
 (półprezydencki)
 
Referendum - (łac. Refero - złożyć, przedstawić…
…) TAJNOŚCI GŁOSOWANIA - oznacza zagwarantowanie każdemu obyw., że treść jego decyzji nie będzie mogła być ustalona i ujawniona i pełni istotną rolę gwarancyjną,
5) PROPORCJONALNOŚCI - odnosi się do sposobu ustalania wyniku wyborów zasady:  *większości względnej najwieksz. liczba gł.;  *większości bezwzględnej - więcej niż 50%
zasada proporcjonalności mandaty przydzielane proporc. do odsetka głosów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz