Płaca minimalna - strona 13

Pytania na egzamin -rynek pracy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1624

. na żadnej z tych krzywych.     9. Jeśli rząd ustali płace minimalne na rynku wolnokonkurencyjnym, to wówczas...

Egzamin z makro cz 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1806

podatkowych w celu przesunięcia makroekonomicznej krzywej podaży w prawo wzrost płac minimalnych restrykcyjna...

Prawa pracownicze i ich ochrona

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 637

EKPS art. 4 ust. 1 nie wymaga ustawowego zagwarantowania płacy minimalnej...

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Zadora
 • Finanse
Pobrań: 2233
Wyświetleń: 2527

tam procesy przez ustalanie płacy minimalnej, która z jednej strony zapewnia członkom gospodarstw domowych...

Mikroekonomia - wykłady

 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3164

przez producentów lub dostawców. Przykładem jest też poziom płacy minimalnej, który obowiązuje w kraju. Skutki...

Społeczna kwestia bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3493

, likwidację płacy minimalnej, swobodniejsze regulowanie płacy nominalnej, ograniczenie wysokości odpraw...

Bezrobocie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mgr Regulska
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

z zatrudnienia pracownika. Receptą jest obniżenie części tych kosztów, np. poprzez obniżenie podatków, czy płacy...

Godziwe wynagrodzenie za pracę

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

, przyjmuje się przy tym, że państwo zapewnia godziwe wynagrodzenie, kiedy płaca minimalna stanowi co najmniej...