egzamin z makro cz 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin z makro cz 1 - strona 1 egzamin z makro cz 1 - strona 2 egzamin z makro cz 1 - strona 3

Fragment notatki:


Zestaw I 1. Wartość PKB może się zmniejszyć, jeśli:
osobiste wydatki na konsumpcję wzrosną
prywatne inwestycje krajowe brutto zmniejszą się
wzrośnie eksport
zmaleje import
wzrosną zakupy rządowe
2. Wykorzystując poniższe dane: C = 2300
I = 700
N (?) (odsetki od obligacji) = 100
T(?) = 800
Export = 300
G = 300
Import = 100
F (transfery) = 100
Oblicz: PKB (?)
export netto
oszczędności
deficyt budżetowy
3. W gospodarce zamkniętej, bez udziału państwa, funkcja konsumpcji ma postać:
C = 300 + 0,5Y. Przy jakim poziomie dochodu oszczędności wynoszą zero?
Oblicz i przedstaw graficznie. 4. Zinterpretuj tempo wzrostu PKB w 1997 r., wynoszące 7,67
5. Jeżeli krańcowa skłonność do oszczędzania KSO = 0,2, dochód równowagi obniża
się o 200, to jest to wynikiem zmiany wydatków autonomicznych o:
40
80
100
120
150
Przedstaw tok rozumowania. Czy w przypadku wzrostu krańcowej skłonności do importu wartość mnożnika:
wzrośnie
spadnie
nie zmieni się
6. Motywy trzymania zasobu pieniężnego w postaci gotówki:
7. Płynność aktywu finansowego oznacza łatwość jego zmiany na rodzaj aktywów, a
w szczególności na pieniądz. TAK NIE 8. Wykorzystując model IS - LM, przedstaw poniższe działania i scharakteryzuj ich
łączny rezultat: zmieniają się wydatki na inwestycje finansowane z budżetu
zmniejszeniu ulega stopa rezerw obowiązkowych
9. Różnicę między stopą bezrobocia rzeczywistego a naturalnego bezrobocia
stanowi: 10. Podstawowe zależności między inflacją a oszczędnościami - wykorzystaj
przykład Polski. 11. Trend wzrostu gospodarczego to: 12. Dla każdej z niżej wymienionych sytuacji ustal, czy makroekonomiczna krzywa
popytu przesunie się w prawo, czy w lewo. Przedstaw to na wykresie. obniżeniu ulegają wydatki konsumpcyjne
oczekiwania przedsiębiorców stają się bardziej optymistyczne
13. Wzrost zagregowanej podaży wywołałby wzrost cen i wzrost dochodów. TAK
NIE
14. Zgodnie z teorią Keynes'a, recesja może być skutkiem: wzrostu wydatków państwa
spadku wydatków inwestycyjnych
zmniejszenia podatków


(…)

… podaży dóbr i usług
15. Teoria racjonalnych oczekiwań (nowa szkoła klasyczna) wskazuje na ..................
..................................... ingerencji państwa w ........................................................
Zestaw II
1. ................................................................................................................. (nie ma możliwości odczytania) miar będzie miało…
… pośrednich zwiększa wartość PKB. TAK
NIE
4. Uzupełnij i zinterpretuj: stopa inflacji w 2001 r. wynosiła ....................
5. Pułapka płynności odnosi się do pionowego odcinka krzywej popytu na pieniądz. TAK
NIE
6. W gospodarce zamkniętej, bez udziału państwa, funkcja konsumpcji ma postać:
C = 100 + 0,8Y. Przy jakim poziomie dochodu oszczędności wynoszą O? Oblicz i
przedstaw graficznie. 7. Wskaźnikiem…
… uległa stopa opodatkowania
wprowadzono limity kredytowe
9. Przyczyną bezrobocia przymusowego jest: 10. Podstawowe zależności między inflacją a wzrostem gospodarczym (wykorzystać
przykład Polski). 11. Tempo (stopa) wzrostu gospodarczego jest to:
12. Dla każdej z niżej podanych sytuacji określ, czy nachylenie makroekonomicznej
krzywej podaży będzie bardziej czy mniej strome niż te, które miałoby miejsce…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz